codegroen-overal-meer-natuur standpunten

30% van Vlaanderen wordt natuur

Ecosystemen zijn pas écht functioneel wanneer ze minstens dertig procent van het oppervlak uitmaken. Vlaanderen duidt tegen 2030 de gebieden aan die omgevormd moeten worden om dertig procent natuur te behalen tegen 2035. Er zijn heldere doelstellingen en monitoring nodig voor oppervlakte natuur, bos, bomen, hagen, houtkanten en andere landschapselementen.
De natuuruitbreiding is gebaseerd op de huidige natuurkernen en ecologisch relevante hoofdgroenstructuren. Belangrijk is dat ook de blinde vlekken veel meer en dus nieuwe natuur krijgen in de vorm van klimaatrobuuste en natuurlijke vegetatie. Andere ambities zijn het ontsnipperen en in totale oppervlakte doen uitbreiden van natuur, vereenvoudigen van soortenuitwisseling tussen verschillende natuurkernen, win-winsynergieën en toegankelijke en nabije natuur voor elke Vlaming.