Een sterker Europa

Niet alleen markt en munt, maar ook mens en milieu


Wij kiezen voor een sterker, maar wel een ander Europa. Eentje dat niet de multinationals en de lobbyisten vooropstelt, maar haar burgers.

We maken Europa menselijker door minimumlonen en bestaansminima in te voeren in alle lidstaten. Die zullen niet overal gelijk zijn, maar ze zorgen er wel voor dat de levensstandaard er voor elke Europeaan op vooruit gaat. Ons Europa staart zich niet blind op de begrotingen. De budgetten moeten niet alleen op orde zijn, er moet ook voldoende geïnvesteerd worden in sociale voorzieningen zoals zorg en scholen.

We maken Europa eerlijker door multinationals en techgiganten eindelijk belastingen te laten betalen. We voeren een minimum in voor de vennootschapsbelasting in elk EU-land, zodat het fiscale opbod tussen lidstaten eindelijk stopt. Ons Europa pakt fraude en belastingontduiking hard aan en geeft zuurstof aan gezinnen en kmo's.

We maken Europa gezonder met een uitgebreid klimaatpact voor de hele unie. We bouwen een Europees energienetwerk uit, zodat overschotten vlot van het ene naar het andere land kunnen stromen. Denk aan zonne-energie uit Spanje, waterkrachtenergie uit Noorwegen of windenergie uit Denemarken. De landbouw maken we duurzamer door de korte keten méér te stimuleren dan massale export. Ons Europa is klimaatneutraal, en daar wordt iedereen beter van.