Wat je moet weten over het federaal migratieakkoord

De straffe uitspraken vliegen heen en weer in het politieke debat over asiel en migratie vandaag de dag. Dat is jammer, want terwijl politici bakkeleien in de media en op Twitter spelen er zich menselijke drama's af op de straten van onze hoofdstad. Zorgen dat iedereen een dak boven het hoofd heeft, dát is belangrijk. Zorgen dat ons migratiebeleid menselijker wordt, dát is belangrijk.

Groen werkt daarom al meer dan een jaar, sinds het prille begin van deze opvangcrisis, aan oplossingen. Het ging traag, want onze regeringspartners binnen Vivaldi waren allesbehalve enthousiast. Het was trekken en sleuren voor elke extra opvangplaats, voor elke maatregel, maar we boekten vooruitgang. We vertellen je daarom graag meer over wat er beslist is.

Geen mensen op straat

Een dak boven ieders hoofd, dat is op dit moment prioriteit nummer één. Daarom bouwen we een containerdorp met 600 woonunits, goed voor 700 bijkomende opvangplaatsen. Bovendien wordt de samenwerking met Brussel voor opvang nog uitgebreid: 1.500 plaatsen worden er voorzien.

We zorgen voor lokale opvang

Kleine, lokale opvang is goed voor zowel de mensen die asiel aanvragen als de buurt waarin ze terechtkomen. Doordat de mensen er niet als sardientjes in een blik zitten, in vaak slechte omstandigheden, loopt het beter dan in de grote opvangcentra die we nu hebben. Kleine, lokale opvang voelt goed voor de mensen die wachten op een beslissing in hun asielprocedure én voor de buurt die hen opvangt. Menselijkheid is de basiswaarde van een Groen asielbeleid en deze LOI's (lokale opvangsinitiatieven) zijn daar een goed voorbeeld van. Op de lange termijn is dit soort opvang zelfs goedkoper dan de grote centra. Beter én goedkoper dus.

Gemeentes die zo'n LOI willen organiseren, krijgen nu meer geld van de overheid. Zorgen lokale besturen voor extra opvangplaatsen voor kwetsbare groepen, bv. voor kinderen die alleen onderweg zijn, dan kunnen ze ook op extra steun an de federale overheid rekenen. Zo zorgen we voor 500 extra plaatsen. En die blijven er ook: we zorgen ervoor dat, eens de piek in het aantal vragen weer voorbij is, alle opvangplaatsen niet plots weer opgedoekt worden.

Oplossingen bij lange procedures

De asielprocedures in ons land kunnen erg lang duren, daardoor zitten meer dan 3.000 mensen al jaren in een opvangcentrum. We zorgen ervoor dat minstens de helft van hen ergens anders naartoe kan. Zo komen hun plaatsen vrij voor mensen die net aankomen. Het is ook mogelijk dat die mensen een regularisatie krijgen, afhankelijk van hun omstandigheden.

Mensen die de opvangcentra op eigen kracht willen verlaten, helpen we. Vaak kunnen ze terecht bij vrienden of familie. Deze mensen geven we steun in de vorm maaltijdcheques en medische en socio-juridische ondersteuning. Zo kunnen we 500 extra plaatsen vrijmaken voor mensen die toekomen in ons land.

Wie geen recht heeft op asiel wordt niet aan zijn/haar lot overgelaten

Iedereen heeft recht om asiel aan te vragen in ons land, maar niet iedereen zal ook asiel krijgen. Mensen die na hun procedure niet in ons land kunnen blijven, helpen we verder. Die mensen zullen de opvang verlaten en krijgen begeleiding op maat om op adem te komen en na te denken over de volgende stap, zoals bijvoorbeeld terugkeer naar het land van herkomst. Dat begint bij goede informatie: mensen krijgen uitleg bij elke stap die gezet wordt en wat er daarbij van hen verwacht wordt. Opsluiting is nu een normale gang van zaken, maar wordt in de nieuwe aanpak de absolute uitzondering die zoveel mogelijk moet vermeden worden. Zoals het hoort.

Een kind sluit je niet op. Punt.

Een regering met Groen sluit geen kinderen op in gesloten centra. Dat was al zo in het beleid en dat wordt nu wettelijk verankerd. We brengen België zo eindelijk in lijn met het Kinderrechtenverdrag.

Gezinnen horen samen

De ouders van kinderen die erkend zijn als vluchteling krijgen een recht op gezinshereniging. Dat kan bv. gebruikt worden voor ouders van kinderen die in hun thuisland genitale verminking riskeren.

Staatlozen krijgen verblijfsrecht

Mensen die staatloos zijn en nergens anders ter wereld terecht kunnen, denk bv. aan Palestijnen, hebben recht op een veilige thuis en kunnen vanaf nu een verblijfsrecht krijgen in ons land. Ons land is hiermee een pionier in Europa.

Asiel is en blijft een mensenrecht.

We mogen ons niet in een hoek laten duwen door rechtse partijen die het vuur in de samenleving oppoken. Het loont, jammer genoeg, op verkiezingsdag om hardvochtig te zijn tegen mensen die hun thuis ontvluchten. Daar doet Groen niet aan mee. De mensenrechten zijn voor ons het begin van alles en onze leidraad in deze hervormingen.