Zo doen we wat nodig is

01 Oktober 2020

Zo doen we wat nodig is

Er is geen tijd meer te verliezen. Het moment is aangebroken om te doen wat nodig is, voor iedereen. En met ons ambitieuze regeerakkoord is dat precies wat we gaan doen. Hieronder vatten we het kort voor je samen, zodat je helemaal mee bent.

In 2020 werd alles anders. Onze gezondheid, onze inkomens, het klimaat en de politiek: alles wankelde. Terwijl armoede en werkloosheid pieken en we het warmste jaar ooit meemaken, wordt verdeeldheid aangewakkerd en worden mensen tegen elkaar opgezet.

Er is geen tijd meer te verliezen. Het moment is aangebroken om te doen wat nodig is, voor iedereen. En met ons ambitieuze regeerakkoord is dat precies wat we gaan doen. Hieronder vatten we het kort voor je samen, zodat je helemaal mee bent.

Kernuitstap

We nemen het energiebeleid in eigen handen, maken de weg vrij voor hernieuwbare energie en zijn een partner voor iedereen die investeert. De kernuitstap komt er zoals gepland. Daarnaast zorgen we zo snel mogelijk voor meer windenergieproductie op de Noordzee.

55% minder uitstoot

We gaan weg van fossiel, sluiten ons aan bij de koplopers van Europa en kiezen voor een broeikasgasreductie van 55 procent tegen 2030. Vertrouwen, participatie en draagvlak staan centraal wanneer we het klimaatactieplan uittekenen. En tegen 2040 is de overheid volledig klimaatneutraal.

Hoger minimumpensioen

Volledige loopbaan achter de rug? Dan heb je recht op een minimumpensioen van 1500 euro. Daarnaast evolueren we naar hetzelfde pensioenstelsel voor iedereen, of je nu werknemer, zelfstandige of ambtenaar bent.

Steun voor de helden van de zorg

Het applaus voor zorgpersoneel zetten we om in hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden. En als patiënt ga je minder betalen. Ook komt er eindelijk een volwaardig budget voor geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast doen we wat nodig is zodat jij een bezoek aan de psycholoog terugbetaald krijgt. Om de coronacrisis deftig aan te pakken, komt er een coronacommissaris die het beleid van de deelstaten en de federale overheid op elkaar afstemt.

 

 

Een hart voor mensen op de vlucht

We brengen rust, redelijkheid en menselijkheid in het asiel- en migratiebeleid. We beschermen wie daar recht op heeft. En wie dat niet heeft, laten we het liefst vrijwillig terugkeren. We beschermen grondrechten bij procedures en sluiten nooit kinderen op.

Gezondere wereld

De wereld van morgen? Dat is een wereld met een betere luchtkwaliteitminder pesticiden en plasticvervuiling, en minder ontbossing.

Meer en betere treinen

Reken op meer en betere treinen, meer Europese treinverbindingen en meer mogelijkheden om met je fiets de trein te nemen. Tegen 2026 zijn alle nieuwe bedrijfswagens broeikasvrij, tegen 2030 halveren we het aantal verkeersdoden.

Hogere uitkeringen

We trekken de laagste uitkeringen op en verkleinen zo de kloof met de armoedegrens. Waar mogelijk kennen we sociale rechten automatisch toe, zodat kwetsbare mensen er gemakkelijker gebruik van maken.

Digitale overheid, minder gedoe

Digitale procedures worden de norm. Voor jou betekent dat: minder administratief gedoe. En ambtenaren kunnen standaard rekenen op twee dagen telewerk.

 

 

Concrete stappen tegen discriminatie

Er komt een interfederaal actieplan tegen racisme, onverdraagzaamheid en alle vormen van discriminatie. Met meetbare doelen, een tijdschema en uitwerking van verantwoordelijkheden. Dankzij de nieuwe discriminatietoets maken we het de sociale inspectie makkelijker om discriminatie op te sporen.

Leven in balans

Het geboorteverlof verdubbelt: we gaan van tien naar twintig dagen. Zo kunnen vaders en meeouders al van in het prille begin meer voor hun kinderen zorgen. En moet je kind in quarantaine door COVID-19? Dan zal je als ouder tijdelijke werkloosheid kunnen inroepen. Tele- en thuiswerk blijven we trouwens aanmoedigen – ook na de coronacrisis.

Genderevenwicht aan de top

De strijd tegen gendergerelateerd geweld krijgt prioriteit. In overheidsbedrijven komt er meer genderevenwicht, ook aan de top. En we passen de transgenderwet aan zodat je eigen keuze centraal komt te staan.

Eerlijke bijdrage door de allerrijksten

Dankzij een solidariteitsbijdrage dragen de grootste vermogens eerlijk bij. Ook multinationale techbedrijven doen dat, in de vorm van een digitalservice-belasting. Bovendien scherpen we de strijd tegen fiscale fraude stevig aan.

 


 

Meer lezen? Download nu het volledige akkoord en ontdek wat de federale regering de komende jaren voor jou in petto heeft.

Lees het integrale akkoord

 

Meer doen? Dit is hét moment om je aan te sluiten bij onze partij. Word nu lid, dan ben je als eerste op de hoogte van al het nieuws over onze partij. En je bepaalt mee de koers van de partij op onze congressen.

Word nu lid