Te weinig ambitie voor natuur en klimaat in State of the Union

13 September 2023

Te weinig ambitie voor natuur en klimaat in State of the Union

"Net als vorig jaar is de speech een gemiste kans voor Europeanen die vandaag in armoede leven. De Commissievoorzitter sprak met geen woord over de sociale crisis. Dat is een schande, want één op vijf Europeanen leeft in armoede."

Europees Parlementslid voor Groen Sara Matthieu reageert kritisch op Commissievoorzitter von der Leyen's engagement voor klimaat en natuur: "In dialoog gaan met de boeren om de landbouw te verduurzamen is op zich een goed initiatief. Maar er is ook dringend actie nodig. Het is daarom onbegrijpelijk dat von der Leyen zwijgt over het verminderen van pesticiden of de langverwachte wet op dierenwelzijn waar miljoenen burgers om vragen." Ook spreekt Matthieu van een gemiste kans voor een sociaal Europa dat een vuist maakt tegen armoede: "Von der Leyen begint haar speech met gendergelijkheid en de bestrijding van geweld tegen vrouwen, dat is een goede zaak. Maar over het helpen van mensen in armoede heb ik niets gehoord. Die mensen voelen zich opnieuw in de steek gelaten."

Green Deal mag niet worden afgezwakt

Matthieu: 'Zomaar de pauzeknop indrukken op klimaat en natuur is geen optie, dat kost ons handenvol geld én is spelen met gezondheid van de mensen. De stilte van von der Leyen over de mislukte aanval van conservatieven op de natuurherstelwet schepte weinig vertrouwen. De Commissievoorzitter wil de brug slaan tussen landbouw en natuur en pleit tegen polarisatie, terwijl het net haar fractie is die natuurherstel en landbouw tegen elkaar hebben opgezet. Ook Wopke Hoekstra, een ex-Shellmedewerker als klimaatcommissaris, is weinig geloofwaardig. Tegelijkertijd lijkt het erop dat de Commissie onder druk van de landbouwlobby de nieuwe wet op dierenwelzijn opbergt. Dat is zeer zorgwekkend, burgers hebben massaal petities ingediend om geen dieren meer op te sluiten in kooien en het verhakselen van kuikens te stoppen. Ook over de plannen voor duurzame voeding in Europa horen we niets meer. De commissie moet hier dringend werk van maken."

Gemiste kans in strijd tegen armoede

Het Europees project van von der Leyen is volgens Matthieu opnieuw te veel markt en te weinig mens: "Net als vorig jaar is de speech een gemiste kans voor Europeanen die vandaag in armoede leven. De Commissievoorzitter sprak met geen woord over de sociale crisis. Dat is een schande, want één op vijf Europeanen leeft in armoede."

Volgens Matthieu is het een goede zaak dat er een top komt met sociale partners in Hertoginnedal: "Dat is goed nieuws, maar ze focust enkel op jobs en vaardigheden en vergeet helaas de ongelijkheid aan te pakken. Er is nood aan een echte strijd tegen ongelijkheid door hogere leeflonen en ondersteuning van kwetsbare gezinnen in de klimaattransitie. We moeten huizen beter isoleren, groene kwaliteitsvolle jobs creëren en beter openbaar vervoer voorzien waardoor mensen makkelijker op hun werk geraken. Echte sociale maatregelen heeft von der Leyen vandaag helaas niet genoemd."

Volg het nieuws van Sara