'Eindelijk vooruitgang op statiegeldsysteem, nu ambitieus zijn.'

23 December 2022

'Eindelijk vooruitgang op statiegeldsysteem, nu ambitieus zijn.'

'Statiegeld komt er, of het nu met deze regering is of met een andere. Daarvoor zijn de voordelen te groot en de roep erom te luid. De regering Jambon lijkt dat eindelijk ook te beseffen, maar of ze echt de moed zal hebben om het systeem in te voeren, dat valt nog af te wachten.'

Groen-parlementslid Mieke Schauvliege reageert tevreden dat de Vlaamse regering eindelijk het licht op groen lijkt te willen zetten voor een statiegeldsysteem. 'Al in 1987 deed Groen, toen Agalev, het voorstel op tafel om statiegeld in te voeren. Meer dan 30 jaar en talloze landen die ons voor gingen later, lijken de geesten nu ook bij de regering Jambon gerijpt', reageert Schauvliege. Het Groen-parlementslid waarschuwt er evenwel voor dat het gekozen systeem voldoende ambitieus én toegankelijk voor iedereen moet zijn, iets wat vandaag nog een groot vraagteken is.

Via een conceptnota legt de regering Jambon - eindelijk - statiegeld voor plastic flesjes en blikjes op tafel. Daarmee is ze de laatste gewestelijke regering in ons land die het onderwerp op tafel legt. Dat er eindelijk schot in de zaak komt, vindt Schauvliege een goeie zaak. Tegelijk houdt de regering nog een serieuze slag om de arm door nog niets principieel te beslissen, maar voor de tragere weg van een conceptnota kiezen, die bovendien nog geen zekerheid geeft. 'Zwerfvuil is een van de grootste ergernissen van de Vlamingen. Met statiegeld op blikjes en flesjes zouden we de hoeveelheid zwerfvuil in onze natuur met 40 procent kunnen terugdringen. Hoe daadkrachtiger de regering is, hoe sneller statiegeld er komt, hoe beter voor onze natuur. Maar echt snelheid lijkt de regering nog niet te maken', merkt Schauvliege op.

Het Groen-parlementslid moedigt de regering aan om de tijd die ze zichzelf toekent dan maar goed te besteden door meteen door te denken over welk statiegeldsysteem er moet komen. Voorbeelden uit het buitenland bewijzen dat statiegeld alleen succesvol is wanneer de waarde per blikje of flesje hoog genoeg is, wanneer je de flesjes en blikjes overal kan terugbrengen waar je ze kan kopen én wanneer het statiegeldsysteem toegankelijk is voor iedereen. De afvalsector stelt zelf een zuiver digitaal systeem waarbij een QR-code op de verpakking komt. Na het scannen van die QR-code, krijg je je tegoed opgeladen. Naast het feit dat het geen waterdicht systeem is omdat je het afval niet moet terugbrengen, maar na het scannen alsnog op straat kan gooien, heeft zo'n systeem heel wat blinde sociale vlekken.

Schauvliege: 'Iedereen moet het tegoed voor flesjes of blikjes terug kunnen krijgen. Met een zuiver digitaal systeem sluit je mensen zonder Vlaams rekeningnummer of smartphone - zoals reizigers, ouderen, of mensen die op straat leven - vaak meteen uit. Als de regering zwerfvuil echt wil aanpakken, dan zorgt er ervoor dat er zeker ook voldoende inzamelpunten voorzien worden waar mensen flesjes of blikjes binnen kunnen brengen. Eventuele digitale aanvullingen kunnen dan altijd nog bekeken worden.'

Schauvliege besluit: 'Statiegeld komt er, of het nu met deze regering is of met een andere. Daarvoor zijn de voordelen te groot en de roep erom te luid. De regering Jambon lijkt dat eindelijk ook te beseffen, maar of ze echt de moed zal hebben om het systeem in te voeren, dat valt nog af te wachten.'