"Tevreden dat plannen leidingstraat van de baan zijn"

21 Januari 2023

Na de vele protestacties en meer dan 4.300 bezwaren is het nu ook voor minister Demir duidelijk dat het project grondig bijgestuurd moet worden

Minister Demir zet het pijpleidingtraject tussen de Antwerpse haven en het Ruhrgebied voorlopig stop. De argumenten die de minister nu aanhaalt om het project in de ijskast te stoppen, zijn precies dezelfde die ik aanhaalde toen ik in de zomer van 2021 met lokale groepen in Ranst, Laakdal en Hasselt actie voerde tegen de plannen voor een leidingstraat. 

Via die leidingen zouden chemische stoffen worden vervoerd tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhrgebied. Vooral het feit dat de fossiele industrie vragende partij was voor deze leidingstraat was aanleiding voor ons protest. Dat het traject nu wordt stopgezet is dus belangrijk en uitstekend nieuws voor veel inwoners van de provincie Antwerpen en Limburg. Zolang niet duidelijk is of dat de leidingstraat volledig inzet op de klimaat- en energietransitie richting minder fossiele brandstoffen kan dit project niet verder. Dat was ook precies het standpunt van Groen tijdens de zomer van 2021 - het was ook één van mijn eerste acties  als Vlaams parlementslid.

In de commissie Leefmilieu van woensdag 25 januari kwam het dossier ter sprake. Het is nu aan de industrie om een 'letter of intent' op te stellen, waarin ze duidelijk maken welke stoffen ze precies willen transporteren en hoe dat past binnen klimaatneutrale industrie. Daarna is het opnieuw aan de Vlaamse regering om een nieuwe startnota te schrijven. Wat er dan ook uitkomt, in de commissie werd duidelijk dat  het centrale traject uit de oorspronkelijke plannen sowieso geschrapt wordt. Ook de noordelijke en zuidelijke tracés zullen grondig moeten worden aangepast, waarbij de tracés veel minder beslag leggen op natuurgebieden en zonder dat er eigendommen moeten onteigend worden. 

 

 

RTV maakte er een reportage over:

 

 

(foto: Staf Aerts en Groen Laakdal tijdens een protestactie aan het Herdenkingsbos in Laakdal)