Akkoord Europese klimaatwet

15 Juni 2022

Akkoord Europese klimaatwet

Vandaag hebben de politieke fracties EVP, S&D en Renew een akkoord bereikt over het Europese klimaatpakket FitFor55, volgende week worden de klimaatwetten gestemd in het Europees Parlement. Volgens Europees Parlementslid Sara Matthieu was een ambitieuzere en meer eerlijke klimaatdeal ten opzichte van het voorstel van de Commissie onmogelijk zonder druk van de Groenen in het parlement: "Dankzij ons ligt een klimaatakkoord op tafel dat ambitieuzer is dan wat de Commissie initieel heeft voorgesteld."

Nadat het Europees Parlement er vorige week niet in was geslaagd om tot een akkoord te komen is een Europese klimaatdeal dan toch in zicht: "Dit is een stap vooruit na het debacle vorige week in het Europees Parlement, toen de conservatieve fracties een eerlijke klimaatdeal hebben getorpedeerd. Het voorstel vorige week ging onder de lat van wat de Commissie op tafel had gelegd. Dankzij onze druk komt er een snellere afbouw van de gratis uitstootrechten vanaf 2027 met een einddatum van 2032, het is cruciaal voor een eerlijke deal dat de industrie eindelijk gaat betalen voor zijn vervuiling. Ook vallen alle sectoren die onder het EU-emissiehandelssysteem vallen vanaf 2030 ook onder CBAM, de zogenoemde koolstofheffing aan de Europese grenzen die ervoor moet zorgen dat Europese bedrijven geen concurrentieel nadeel ondervinden tegenover economische partners buiten de EU. Dit is een goede stap om van Europa het eerste klimaatneutrale contintent te maken."

Sara Matthieu is tevreden dat ook het sociaal klimaatfonds eindelijk vooruit kan: "Wegens de sterke band met het ETS werd de stemming van deze dossiers uitgesteld. Dat sociaal klimaatfonds levert minstens 16 miljard op voor de meest kwetsbare gezinnen, en komt geen dag te vroeg. Hiermee kunnen we hen uit energiearmoede helpen, onder meer door sociale woningen te isoleren en beter en betaalbaar openbaar vervoer te garanderen."