Antwerpse bossen verdwijnen voor luxewoningen en zwembaden

24 Mei 2022

Antwerpse bossen verdwijnen voor luxewoningen en zwembaden

'Bossen bieden voordelen voor de hele samenleving. Ze beschermen ons tegen droogte en effecten van de klimaatverandering. Die voordelen worden met de kettingzaag neergehaald om plaats te maken voor luxewoningen voor zij die het kunnen betalen.' (Mieke Schauvliege)

Uit cijfers die Groen-parlementslid Mieke Schauvliege verzamelde blijkt dat van alle provincies in Antwerpen het meeste bos verdwijnt, namelijk 42 procent van alle ontbossingen. Opmerkelijk daarbij is dat kostbaar bos in Antwerpen vaak gekapt wordt om plaats te maken voor luxewoningen met bijhorende zwembaden, poolhouses en carports. 'Bossen bieden voordelen voor de hele samenleving. Ze beschermen ons tegen droogte en effecten van de klimaatverandering. Die voordelen worden met de kettingzaag neergehaald om plaats te maken voor luxewoningen voor zij die het kunnen betalen. En de Vlaamse regering laat dat allemaal gebeuren, dat is onvoorstelbaar', hekelt Schauvliege die aandringt op betere bescherming van onze bossen.

Tussen 2014 en 2020 verdween 822 hectare bos in Antwerpen, een oppervlakte vergelijkbaar met 1200 voetbalvelden of zes keer het Rivierenhof. De thuisprovincie van minister-president Jambon (N-VA) spant daarmee de kroon. 225 hectare daarvan verdween op het grondgebied Antwerpen. Ilse van Dienderen, gemeenteraadslid voor Groen in Antwerpen, reageert verbolgen op de vaststellingen van Schauvliege. 'In Antwerpen werd groots uitgepakt met drie geredde hectare Ferrarisbos, maar elders verdween 225 hectare. Dat staat in schril contrast met al die op papier mooie onthardingscampagnes. En onze stad versteent verder.'

Een bedenkelijke tweede plaats is voor Limburg, de provincie van N-VA-minister van Omgeving Zuhal Demir, waar 614 hectare bos verdween, een gebied vergelijkbaar met 14 keer de Hasseltse binnenstad. Samen staan de twee provincies in voor maar liefst 74 procent van de verdwenen Vlaamse bossen in de periode 2014-2020.

Uit de informatie die Schauvliege opvroeg in het parlement, blijkt dat in Antwerpen grote oppervlaktes bos in woonparkgebieden verdwijnt: waardevolle bosgebieden met hier en daar bebouwing, vaak riante villa's of luxeappartementen. Hoewel deze woonparkgebieden tot de meest kostbare bossen van Vlaanderen behoren, wordt wie wil kappen geen strobreed in de weg gelegd. 'Terwijl ons klimaat en de biodiversiteit onder druk staan, stellen we vast dat waardevolle bossen plaats moeten ruimen voor luxe voor enkelingen. Je zou verwachten dat onze minister van Omgeving alles op alles zou zetten om bossen te beschermen. Niets blijkt minder waar', stelt Schauvliege scherp vast.

Dat wie wil kappen een vergoeding moet betalen, is niet voldoende om de kaalslag te stoppen, stelt Schauvliege vast. 'Voor wie een riante villa kan bouwen, vormt het prijskaartje om bos te mogen kappen geen obstakel. Als de Vlaamse regering geen werk maakt van strengere voorwaarden om te mogen kappen en maximaal inzet op bosbehoud, zijn onze waardevolle bossen een vogel voor de kat.'

Brasschaat, Kalmthout, Kapellen en Schilde

Brasschaat - thuisgemeente van minister-president Jambon - Kalmthout, Kapellen en Schilde zijn vier gemeentes die voorkomen in het bedenkelijke lijstje van topontbossers. Opvallend is dat in drie van de vier gemeentes een coalitie van N-VA en Open VLD aan de macht is, in de andere gemeente heeft CD&V een absolute meerderheid.

Brasschaat (coalitie van N-VA en Open VLD) valt op als bosrijke gemeente met nog 34 procent bosoppervlakte maar het aandeel bos neemt elk jaar af. In de periode 2014-2020 werden 103 ontbossingsvergunningen afgeleverd voor een totaal van 21,6 hectare bos.

Kalmthout (coalitie van CD&V met absolute meerderheid) bestaat voor 17 procent uit bos. In de periode 2014-2020 werden 156 ontbossingsvergunningen afgeleverd voor een totaal van 19,6 hectare bos. Voor de vergunningen van 2020 zoomden we in op de rol van het Agentschap Natuur en Bos (ANB), de administratie onder de directe bevoegdheid van minister Demir. Hoewel ANB in de adviezen over de Kalmthoutse ontbossingsdossiers vaak de ecologische waarde van de bossen aanhaalt, is dat quasi nooit een reden om een negatief advies te geven.

In Kapellen (coalitie van Open VLD en N-VA) maken bossen 31 procent van het grondgebied uit. Ongeveer twintig jaar geleden was dat nog 36 procent. In de periode 2014-2020 werden 139 ontbossingsvergunningen afgeleverd voor een totaal van 24,7 hectare bos.

Schilde (coalitie van N-VA en Open VLD) bestaat voor 23 procent uit bossen. In de periode 2014-2020 werden 139 ontbossingsvergunningen afgeleverd voor een totaal van 24,7 hectare bos. Ook hier gaat de bosoppervlakte in dalende lijn. Twee decennia geleden bestond Schilde nog voor van 27 procent uit bossen, of een daling van ongeveer 15 procent van het bosbestand.