België moet de Palestijnse Gebieden erkennen als soevereine Staat

14 Juli 2011

De erkenning van de Palestijnse Staat verhoogt de politieke druk op de Israëlische autoriteiten om de bezetting ongedaan te maken.

Groen! steunt het Israëlische en Palestijnse volk in hun recht op zelfbeschikking en hun recht om in vrede en veiligheid te leven binnen internationaal erkende grenzen, in overeenstemming met de VN-resoluties. Daarom steunt Groen! in het federaal en het Brussels parlement resoluties die ons land oproepen om formeel de Palestijnse Staat (uitgeroepen in 1988 door de PLO) te erkennen volgens de linies van 1 juni 1967.

Eva Brems, Kamerlid voor Groen!: ”De erkenning van de Palestijnse Staat verhoogt de politieke druk op de Israëlische autoriteiten om de bezetting ongedaan te maken. Al meer dan veertig jaar bezet Israël de Palestijnse ”gebieden”. Juridisch gezien wordt Israël na de erkenning een vreemde mogendheid die een ”soevereine en internationaal erkende Staat” bezet. Dat opent de weg voor sterkere juridische acties tegen Israël en versterkt de juridische veiligheid van het Palestijnse volk en hun recht op zelfbeschikking”.

Elke Van den Brandt, Brussels Parlementslid voor Groen! benadrukt dat een levensvatbare Palestijnse staat essentieel is voor een duurzame vrede: ”De internationale gemeenschap krijgt de kans om een krachtig signaal te geven, namelijk dat het niet langer zal toekijken hoe de onderhandelingen vast zitten en Israël zijn illegale bezetting van de Palestijnse Gebieden verder blijft zetten”.

De Palestijnen willen een onafhankelijke en soevereine staat binnen de linies van 1967: de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en Oost-Jeruzalem. Daartoe zullen ze in september aan de landen in de Verenigde Naties vragen om de onafhankelijkheid van de Palestijnse Staat te erkennen. Groen! wil dat ons land die vraag steunt.

Senatrice Freya Piryns betreurt tot slot dat de resoluties niet explicieter zijn in hun steun aan de erkenning in de VN: ”Ons land mag zich niet verschuilen achter een verdeelde Europese Unie. Ook als Duitsland, Italië en de Oost-Europese landen hun veto stellen, moet België zich krachtig uitspreken voor de erkenning op alle diplomatieke fora”.