Brexit: Business as usual is voorbij, nieuwe kans voor radicaal anders Europa

24 Juni 2016

Brexit: Business as usual is voorbij, nieuwe kans voor radicaal anders Europa

Vandaag, meer dan ooit, hebben we nood aan een radicaal anders Europa.

Vandaag, meer dan ooit, hebben we nood aan een radicaal anders Europa. De uitslag van het referendum moeten we nu als springplank gebruiken voor een andere Europa. Een Europa dat bekommerd is om de problemen van de mensen en die de harten van de Europeanen opnieuw verovert.

Het Britse volk heeft gekozen om de EU te verlaten. Groen-voorzitster Meyrem Almaci en Europees parlementslid Bart Staes betreuren de beslissing . “In een tijd waar samenwerking cruciaal is, blijft Groot-Brittannië verdeeld achter. Vandaag, meer dan ooit, hebben we nood aan een radicaal anders Europa. De uitslag van het referendum moeten we nu als springplank gebruiken voor een andere Europa. Een Europa dat bekommerd is om de problemen van de mensen en die de harten van de Europeanen opnieuw verovert. Verdeeldheid en wantrouwen in Europa kunnen we een halt toe roepen door hervormingsagenda ten dienste van de mensen.”

De uitslag toont aan dat de EU niet kan terugvallen op een ‘business us usual’ scenario. Almaci: “We zijn veiliger en sterker als we samenwerken in Europa. Die samenwerking moeten we nu versterken. De hervormingsagenda moet de grote uitdagingen van werkloosheid, klimaatverandering, vluchtelingen en internationaal terrorisme aanpakken. Nood aan Europa dat geen besparingsbeleid voert maar net meer investeert.

Europa bracht generaties vrede en welvaart en kan dat ook voor de komende generaties betekenen. Staes: “De EU is als verwezenlijking fantastische en ongezien in de wereld. Dankzij het Europese samenwerkingsproject kennen de leden van de club al 70 jaar vrede. We moeten blijven bruggen bouwen in plaats van muren optrekken. Daarom hebben we nood aan een radicaal anders Europa Een ander Europa is mogelijk. En als groenen willen we blijvend de motor zijn van al degenen die een ander Europa willen: democratischer, transparanter, menselijker, duurzamer en socialer.

Vele politieke leiders vermommen zich als onrustzaaiers en gebruiken Europa voor het camoufleren van hun eigen fouten. Almaci: “We moeten niet Europa de rug toe keren maar wel degenen die angst en verdeeldheid zaaien. De Europese leiders denken vanuit het enge nationale belang en niet vanuit een solidair algemeen belang. Dat zorgde voor een gefragmenteerde samenleving vol angst, onzekerheid, wantrouwen en kwetsbaarheid. Die angstige en kwetsbare kiezer ziet de EU niet langer als een beschermend project. Daar moet dus verandering in komen.”