Brussels Parlement veroordeelt Israël's behandeling van de vrijheidsvloot

16 Juni 2010

Voor de ondertekenaars van de resolutie kan een dergelijke gewapende reactie tov een humanitaire actie, die geen enkele militaire bedreiging inhield, onmogelijk gerechtvaardigd worden.

Woensdag 16 juni werd in het Brussels Parlement in de commissie financiën een resolutie goedgekeurd als reactie op het buitensporige geweld van Israël op 1 juni, bij het aan boord gaan van de 'vrijheidsvloot'.

De auteurs van de resolutie veroordelen de gewelddadigheid van de Israëlische reactie, in strijd met de elementaire regels van het internationaal recht, die resulteerde in de dood van een aantal burgers.

De humanitaire actie ”Gaza Freedom Flotilla” wou per boot meer dan 10.000 ton humanitaire hulp bezorgen aan de Palestijnse bevolking, die zwaar getroffen is door het door Israël opgelegde embargo van de Gazastrook.

Voor de ondertekenaars van de resolutie kan een dergelijke gewapende reactie tov een humanitaire actie, die geen enkele militaire bedreiging inhield, onmogelijk gerechtvaardigd worden.

Zij willen verder de verontwaardiging van de internationale publieke opinie verwoorden, des te meer omdat het konvooi Belgische deelnemers telde, waaronder een aantal Brusselaars.

In deze context, vraagt de resolutie aan de Brusselse regering om bij de Federale overheid te pleiten voor de mogelijkheid om dringend Belgische humanitaire hulp te sturen naar Gaza, zowel medische hulp en voeding als financiële hulp, en voor het ondersteunen van de vraag naar onmiddellijke vrijlating van de schepen en het humanitair materiaal aan boord, overeenkomstig de verklaring van 1 juni, unaniem goedgekeurd door de 15 leden van de VN-Veiligheidsraad.

Tot slot vraagt de resolutie eveneens om snel over te gaan tot een onafhankelijk, geloofwaardig en transparant onderzoek van de gebeurtenissen betreffende de Israëlische reactie van 1 juni.

Rudy Vervoort, fractievoorzitter PS
Yaron Pesztat, fractievoorzitter Ecolo
Céline Frémault, fractievoorzitter cdH
Brigitte de Pauw, fractievoorzitter CD&V
Annemie Maes, fractievoorzitter Groen!