'Budget is voorwaarde om van proeftuinen succes te maken'

03 Mei 2022

'Budget is voorwaarde om van proeftuinen succes te maken'

'Directeurs en leerkrachten moeten absoluut gehoord worden bij het zoeken naar oplossingen voor het lerarentekort.' (Johan Danen)

Groen-parlementslid Johan Danen reageert kritisch op het plan van minister Ben Weys om 30 'proeftuinen' te lanceren: 30 scholen mogen zelf gaan experimenteren met oplossingen om het lerarentekort aan te pakken, maar: ze krijgen er geen budget voor. 'Directeurs en leerkrachten moeten absoluut gehoord worden bij het zoeken naar oplossingen voor het lerarentekort. Maar aangezien minister Weyts geen middelen voorziet voor dit project, schuift de minister de verantwoordelijkheid opnieuw door naar de scholen zelf. Dit maakt van de proeftuinen een marketingstunt zonder budget, terwijl het veel meer zou kunnen zijn.'

'Terwijl het lerarentekort verder aanzwelt en een structureel probleem is in het onderwijs, blijft de Vlaamse regering rommelen in de marge. Het nieuwste ideetje: proeftuinen. Een mooi nieuw woord voor 'trek uw plan', aangezien de nodige middelen er niet tegenover worden gezet', reageert Danen. Hoewel het Groen-parlementslid het positief vindt dat leerkrachten en directeurs gehoord worden bij het zoeken naar oplossingen, is hen meer werk geven zónder extra budget niet de oplossing. 'Leerkrachten en directeurs vandaag hebben de handen al vol. Heel wat directeurs verlaten zelfs hun post omdat ze aangeven dat hun job nu al te zwaar is. Hen werk bijgeven zonder dat ze daar extra mensen en middelen voor krijgen, is respectloos', aldus Danen.

Volgens het Groen-parlementslid zou het project veel betekenisvoller kunnen zijn als er wél budget zou worden voorzien. Nu dreigt het waardevolle experimenten uit te hollen en bij voorbaat te doen mislukken omdat het flexibiliteit fnuikt. 'Scholen die bijvoorbeeld willen experimenteren met het inzetten van personeel zonder onderwijsdiploma, zullen hen niet correct kunnen verlonen. Op die manier gaan kansen voor zulke projecten verloren', besluit Danen.