codegroen-circulaire-economie Standpunten

Minder materialen, meer waarde

De ontginning van grondstoffen en ons materiaalgebruik leggen een enorme druk op mens, milieu, klimaat en biodiversiteit. Het huidige model van een wegwerpeconomie is niet houdbaar. We maken een einde aan het toenemende gebruik van materialen en de groeiende afvalberg.

We voeren Europese doelstellingen in rond de reductie van onze materialenvoetafdruk die we vertalen naar ambitieuze nationale doelstellingen, actieplannen en wetgeving.

In het kader van de nieuwe Ecodesign Verordening maken we verder werk van strenge Europese en Belgische productnormen en duurzaamheidseisen zodat producten langer mee gaan, niet schadelijk zijn en gemakkelijker hersteld kunnen worden. Met bindende criteria voor groene overheidsopdrachten, zoals voorzien in de Verordening, stimuleren we duurzame producten. Onverkochte goederen vernietigen wordt verboden en wegwerpproducten moeten vervangen worden door herbruikbare alternatieven.

We ontwikkelen sterke waardeketens rond hergebruik, herstel, remanufacturing, product-dienst-systemen en deeleconomie. Producenten krijgen meer verantwoordelijkheid voor hun materiaalstromen. Ze staan niet alleen in voor de inzameling en recyclage van afvalstoffen uit hun producten, maar ook voor de financiering van hersteldiensten. Er komt een beter inzamelingsbeleid, zeker voor producten met schaarse grondstoffen.

Wegwerpverpakkingen worden verder afgebouwd en er komt een terugnameplicht en statiegeld voor alle drankverpakkingen. Daarnaast streven we naar standaardisatie van herbruikbare verpakkingen.