Groen: “De aanpak die vandaag niet werkt, wordt uitgebreid”

14 Maart 2022

'Alweer is het absoluut onduidelijk hoe de Vlaamse regering de Vlamingen energieonafhankelijker gaat maken. Meer van hetzelfde dat niet werkt.'

De Vlaams regering kondigde vandaag aan om de budgetten voor renovatie, isolatie, warmtepompen en hernieuwbare energie te verhogen. Groen-fractieleider Björn Rzoska en energie-specialist van de Groen-fractie, Staf Aerts, zijn allerminst onder de indruk.


“Zeer magertjes als je bekijkt welke hefbomen Vlaanderen heeft. Alweer is het absoluut onduidelijk hoe de Vlaamse regering de Vlamingen energieonafhankelijker gaat maken. Meer van hetzelfde dat niet werkt. Is dit het traject naar 50% hernieuwbare energie waar Bart De Wever het over had? Dan toch niet met deze Vlaamse regering”, zegt Rzoska in een reactie.


“Budgetten verhogen klinkt goed, alleen slaagt deze regering er al jaren niet in om de beschikbare budgetten te besteden”, zo oordeelt Rzoska. “Er wordt wat gesleuteld aan premies en leningen, maar die recepten werken niet. Men beseft blijkbaar niet dat er voor veel mensen een probleem van prefinanciering is. Heel veel gezinnen kunnen vandaag niets extra lenen of investeren door hoge energierekening. Wij pleiten voor een financieringssysteem waarmee renovatie-ingrepen meteen betaald kunnen worden, zodat er geen voorfinanciering nodig is.”


“Wij zien ook te weinig nieuwe initiatieven die burgers ook echt over de brug kunnen halen”, zegt Staf Aerts. “De Vlaamse overheid zou beter op de rechthebbende afstappen, zodat ontzorging en begeleiding effectief georganiseerd worden. Wij zien een oplossing in de creatie van lokale klimaatjobs in de begeleiding en voorbereiding van diepgaande renovaties, maar ook in de professionele uitvoering ervan.”
Voor hernieuwbare energie worden doelstellingen wel verhoogd, maar er worden nul concrete maatregelen voorgesteld. “Vlaanderen moet absoluut een turbo zetten op hernieuwbare energie”, vindt Aerts, “maar wat zijn we met hogere doelstellingen zonder extra maatregelen. Als Vlaanderen haar jaarlijkse doelstelling haalt voor zonne-energie, dan is in 2030 nog altijd 7 op 10 interessant gelegen daken niet uitgerust met zonnepanelen”, concludeert Aerts.


Dat de regering dit momentum mist om iets te zeggen over het openbaar vervoer, begrijpt fractieleider Rzoska helemaal niet. “Dat er op dit moment geen inspanningen worden geleverd om de ticketprijs te verlagen en het aanbod van De Lijn op te drijven, is onbegrijpelijk. Het openbaar vervoer in Vlaanderen is ondermaats. We pleiten voor extra aanbod én prijshalvering. Het is tekenend dat minister Lydia Peeters zelfs niet aanwezig was op de persconferentie”, zo besluit Rzoska.