Slechts 10 procent gemeentes heeft hemelwaterplan

11 Augustus 2022

Slechts 10 procent gemeentes heeft hemelwaterplan

Er is nood aan bindende wetgeving als minister Demir van de hemelwaterplannen een succes wil maken' (Mieke Schauvliege).

Dat blijkt uit cijfers die Groen-parlementslid Mieke Schauvliege opvroeg bij minister Demir. Zo'n hemelwaterplan omvat alle initiatieven van een lokaal bestuur om regenwater lokaal te hergebruiken of te infiltreren in de bodem. Belangrijk werk nu we ook dit jaar weer met extreme droogte te maken krijgen. Maar ondanks de urgentie komt er weinig schot in de zaak. Opmerkelijk: een jaar geleden werden de cijfers ook al opgevraagd bij de minister, maar een update of aangepaste cijfers zijn er niet. 'Het uitwerken van een hemelwaterplan is vandaag een vrijblijvende suggestie voor gemeentes. Daardoor is het plan van heel wat gemeentes ontoereikend. Als de gemeente al een plan heeft, want dat wordt zo goed als niet opgevolgd. Er is nood aan bindende wetgeving als minister Demir van de hemelwaterplannen een succes wil maken' (Mieke Schauvliege).

Regenwater slim hergebruiken en opvangen in de industrie, thuis, op openbaar domein: de doelstelling van de hemelwaterplannen is goed en vooral hoognodig. Met steeds intensere periodes van droogte is het duidelijk dat de nood aan doortastend waterbeleid hoog is. Momenteel blijft het beleid echter steken op vrijblijvendheid doordat er geen wetgeving is die gemeentes aanzet tot de nodige stappen. Ook sancties zijn daardoor niet mogelijk. 'Minister Demir kondigde aan dat gemeentes die geen hemelwaterplan opstellen geen subsidies meer zullen krijgen. Maar er is geen wetgeving die normen vastlegt en opvolging verzekert, waardoor de minister geen poot heeft om op te staan', stelt Schauvliege vast. Dat heeft ook grote gevolgen voor de kwaliteit van de plannen. 'Lokale besturen moeten het stellen met een leidraad. Door een gebrek aan duidelijke wetgeving kan er geen kwaliteitscontrole uitgevoerd worden, waardoor heel wat lokale plannen ontoereikend zijn, als ze al een plan hebben.'

Dat blijkt nu al overduidelijk uit de cijfers: van de 300 Vlaamse gemeentes heeft er slechts 30 een hemelwaterplan. 8 gemeentes hebben een gedeeltelijk plan, 46 gemeenten hebben een plan dat goedgekeurd zou zijn voor eind 2021 - maar of dat effectief het geval is, daar gaf de minister geen geüpdatete info over - 48 gemeentes hebben een plan dat na 2021 goedgekeurd zou worden is en 101 gemeentes 'zijn van plan' een plan op te maken. Daar komt bij dat 8 gemeentes, samen goed voor 100.000 bewoners zelf oordeelden dat ze geen hemelwaterplan nodig hebben. Over de overblijvende 61 gemeentes is er gewoonweg geen info beschikbaar.

Schauvliege besluit: 'De droogte die we deze zomer meemaken, is geen verrassing. We weten dat we steeds vaker te maken zullen krijgen met periodes van extreme droogte en dat de klimaatcrisis steeds feller zal toeslaan. Om ons daarop voor te bereiden is er nood aan krachtdadig beleid dat verankerd wordt in wetgeving. Helaas geraakt minister Demir nooit verder dan aankondigingen, plannen en ad hoc projecten. Wanneer zal de minister eindelijk werk maken van structurele ingrepen en ons beschermen tegen de droogte?'