Ecolo-Groen tevreden met nieuw kader bodembeheer bij nucleaire vervuiling: 'We zorgen ervoor dat de vervuiler betaalt'

18 Oktober 2022

Ecolo-Groen tevreden met nieuw kader bodembeheer bij nucleaire vervuiling: 'We zorgen ervoor dat de vervuiler betaalt'

Wanneer sanering wenselijk is, mag de wet geen ruimte laten voor vervuilers om hun handen van het terrein af te trekken, en de belastingbetaler daarvoor te laten opdraaien.  

In België zijn er verschillende plekken waar de bodem vervuild is door radioactieve stoffen. Vandaag heeft de Commissie Binnenlandse zaken een wetsontwerp van Minister Verlinden goedgekeurd dat het reglementair kader voor het beheer van zulke terreinen bepaalt. Voor de fractie Ecolo-Groen in de Kamer is het wetsontwerp een belangrijke stap vooruit in het beschermen van mens en leefmilieu tegen de risico’s van nucleaire verontreiniging. 
 
’Al jaren ondervragen wij de bevoegde ministers op verschillende niveaus hierover.’ zegt Kamerlid Kim Buyst, die zelf dichtbij één van de betreffende terreinen woont ‘Olen, de site van Umicore is een prachtig gebied om te wandelen, te fietsen en te genieten van de natuur. In de jaren 1950 sloeg men hier de resten van de eerste atoombommen op.’ In 2020 bracht een RTBF-documentaire aan het licht dat ook buiten de omheining van de site soms verontreinigende hotspots te vinden zijn. 
 
Het wetsontwerp bepaalt wie verantwoordelijkheid draagt voor de vervuilde gronden en wie opdraait voor de saneringsplicht, ook wanneer een eigenaar failliet gaat. Er komt beter toezicht op de verplichtingen van eigenaars en gebruikers van vervuilde terreinen. Het kader geldt zowel voor historisch verontreinigde terreinen, als voor terreinen waar verontreiniging in de toekomst vastgesteld wordt. 
 
Hoewel nucleair afval niet overal een onmiddellijke bedreiging vormt voor de bevolking en het leefmilieu, is het voor Buyst toch zeer belangrijk dat de verantwoordelijkheid ervoor nu duidelijker verankerd is in de wet. ‘Een sanering kan ook wenselijk zijn in gevallen waarin ze niet noodzakelijk is. En wanneer ze dat wel is, mag de wet voor ons geen ruimte laten voor vervuilers om hun handen van het terrein af te trekken, en de belastingbetaler te laten opdraaien voor de sanering'.