Europa voert strijd tegen ontbossing op

19 April 2023

Europa voert strijd tegen ontbossing op

"Iedere twee seconden verdwijnt een voetbalveld aan bos, bijna de helft van alle bossen wereldwijd zijn verdwenen. Dankzij deze wet die uniek is in de wereld neemt Europa haar verantwoordelijkheid om bossen en de leefomgeving van talloze dieren te beschermen."

Cacao, koffie en meubels

Cacao, soja, rundvlees, koffie, chocolade en meubels, dat zijn enkele van de producten waar het over gaat. Producenten moeten bewijzen dat er sinds 2020 geen nieuw bos is gekapt voor de goederen die in Europese winkels worden verkocht. De wet is de eerste in zijn soort. Matthieu: "Onder druk van de groenen zijn ook rubber, houtskool en de meeste palmolieproducten opgenomen in de wet. We moeten wereldwijd onze bossen beschermen, maar we mogen de verantwoordelijkheid hiervoor niet zomaar bij de consument leggen. Daarom wil Europa met deze wet garanderen dat alle producten op de Europese markt geen ontbossing meer veroorzaken."

Zorgvuldigheidsplicht

Vandaag is de EU verantwoordelijk voor 16% van de wereldwijde ontbossing, vooral door de consumptie van soja en cacao. Matthieu: "Dit is een ongelofelijk goede wet die de impact van Europa op ontbossing een halt toeroept. Voor het eerst zullen importeurs moeten nagaan of in de productieketen de plaatselijke wetgeving inzake bescherming van mensenrechten en rechten van de inheemse bevolking voldoende uitgebouwd is. Landen krijgen een soort risicobeoordeling, landen met een hoog risico zullen meer productcontroles mogen verwachten. Maar ik maak me echter geen illusies, we moeten streng op controle inzetten. Bedrijven die hun verplichtingen niet nakomen riskeren een boete die kan oplopen tot 4% van de wereldwijde omzet."

BNP Paribas blijft ontbossen

De Groenen wilden ook de financiële sector verantwoordelijk maken, maar dat voorstel heeft het niet gehaald: "De financiële sector is uitgesloten van de wet, onder druk van enkele lidstaten die vooral hun banken willen beschermen. Europese banken zoals BNP Paribas Fortis investeren maar liefst 456 miljoen euro per jaar aan ontbossing in het Amazonewoud, blijkt uit onderzoek van Disclose. Ik roep de financiële sector op haar verantwoordelijkheid te nemen."

Tropische bossen, maar ook struikgewas en ander bebost land worden met de wet beschermd. Volgens Matthieu is er nog werk aan de winkel: "Graslanden en wetlands blijven buiten beschouwing en lopen nog steeds het risico te worden vernietigd, ook door consumptie in Europa. De Groenen willen ook die natuurgebieden in de wetgeving opnemen, de strijd is dus nog niet gestreden."