FAVV te laks met PFOS-waarden volgens Groen

06 Juli 2021

FAVV te laks met PFOS-waarden volgens Groen

"Als de coronacrisis ons iéts geleerd heeft, dan is het dat Europa én laboratoria heel snel kunnen schakelen wanneer het gaat over onze volksgezondheid. Laat ons dat dan nu toepassen en niet wachten"

Het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) hanteert een verouderde referentiedosis voor PFOS in het voedsel. Op 17 september 2020 bepaalde het Europees Agentschap voor Voedselveiligheid (EFSA) de norm voor de dosis van PFOS die je wekelijks mag binnenkrijgen alvorens het gevaarlijk is voor de gezondheid.

"Volgens informatie van de EFSA, verkregen van minister Vandenbroucke in de commissie Gezondheid, wordt in België nog steeds de verouderde referentiedosis van 2008 gebruikt", zegt Groen parlementslid Barbara Creemers.

"Het is onwaarschijnlijk dat het FAVV nog steeds de normen van 2008 gebruikt", zegt Barbara Creemers (Groen). "De nieuwe normen uit 2020 zouden 250 tot zelfs 1000 keer strenger zijn. Wij vinden dat het FAVV te laks omgaat met de PFOS-waarden en dat men strenger moet zijn op basis van de nieuwste wetenschappelijke informatie."

Minister Vandenbroucke liet weten dat het FAVV bezig is met het aanpassen van de normen en dat deze worden verwacht tegen halverwege 2022.

"Voor Groen is het onaanvaardbaar dat we twee jaar moeten wachten op scherpere normen, die al sinds 2020 gekend zijn", aldus Barbara Creemers (Groen). "Veilig voedsel moet prioriteit zijn. Wanneer de normen zo sterk verscherpt worden ten opzichte van twaalf jaar geleden, mag het geen twee jaar duren voordat de normen zullen worden bijgesteld."

"Als de coronacrisis ons iéts geleerd heeft, dan is het dat Europa én laboratoria heel snel kunnen schakelen wanneer het gaat over onze volksgezondheid. Laat ons dat dan nu toepassen en niet wachten tot medio 2022", besluit Barbara Creemers (Groen).