Groen wil gelijke mantelzorgpremie in heel Vlaanderen

23 Juni 2022

Groen wil gelijke mantelzorgpremie in heel Vlaanderen

'Voor heel wat mensen die hulp nodig hebben, zijn mantelzorgers onmisbaar. Wij vinden dat ze meer verdienen dan een 'dank je wel' alleen.' (Ann De Martelaer)

Wie zorg opneemt voor een naaste, krijgt daar in sommige gemeenten financiële steun voor, in andere niet. Dat moet veranderen, vindt Groen-parlementslid Ann De Martelaer. Op Dag van de Mantelzorger stelt ze voor om alle mantelzorgers, ongeacht in welke gemeente ze wonen, dezelfde premie toe te kennen. 'Voor heel wat mensen die hulp nodig hebben, zijn mantelzorgers onmisbaar. Wij vinden dat ze meer verdienen dan een 'dank je wel' alleen. Als de regering Jambon wil laten zien dat ze de duizenden mantelzorgers in Vlaanderen waardeert, dan zorgt ze ervoor dat alle mantelzorgers, ongeacht in welke gemeente ze wonen, kunnen rekenen op een premie', klinkt het bij De Martelaer.

Vandaag kunnen gemeentes - zonder verplichting - mantelzorgers een premie geven. Zo'n 78 procent van de gemeentes doet dat vandaag al, maar de voorwaarden voor het krijgen van de premie en het bedrag dat je ontvangt, kunnen sterk verschillen. Bij de ene gemeente moet de persoon voor wie je zorgt ook in aanmerking komen voor het zorgbudget van zwaar zorgbehoevende in de andere gemeentes mag je dat zorgbudget juist niet ontvangen. Vaak vragen gemeentes extra formulieren of bewijslast, niet altijd in verhouding tot het bedrag van de premie. Soms wordt er aan de mantelzorger betaald, soms aan de zorgvrager. Soms val je buiten het systeem omwille van domicilie-eisen wat zorgvrager of mantelzorger betreft. 'Veel mensen zijn vandaag niet op de hoogte van het feit dat ze mogelijk recht hebben op een premie. Als ze het al weten, dan kijken ze vaak tegen een administratief kluwen aan', hekelt De Martelaer. 'Een gelijke premie voor alle mantelzorgers in heel Vlaanderen zou veel duidelijker zijn en ook rechtvaardiger. Elke mantelzorger verdient immers die financiële steun, dat zou niet mogen afhangen van de gemeente waarin je woont.'

De Vlaamse Regering keurde onlangs het mantelzorgplan 2022-2024 goed. Daarin werd de doelstelling opgenomen dat lokale besturen beroep kunnen doen op een eenvoudig systeem voor mantelzorgondersteuning. 'De regering Jambon stelde zichzelf de doelstelling om lokale besturen te ondersteunen bij hun beleid rond mantelzorg. In de praktijk zien we echter weinig bewegen. Een gelijke mantelzorgpremie invoeren voor alle mantelzorgers zou een eerste stap in de goede richting zijn', besluit De Martelaer.

Lees hier hoe Groen de mantelzorg wil ondersteunen