Schauvliege (Groen) kritisch over watermissie Demir en Peeters

20 Maart 2023

Schauvliege (Groen) kritisch over watermissie Demir en Peeters

'Het waterbeleid in Vlaanderen is rampzalig. Wanneer gaan ministers Demir (N-VA) en Peeters (Open VLD) écht werk maken van beleid dat Vlaanderen beschermt tegen droogte en overstroming?'

Groen-parlementslid Mieke Schauvliege is kritisch over de missie naar New York van minister Demir en Peeters. ‘Het waterbeleid in Vlaanderen is rampzalig. Ingrepen in het kader van de Blue Deal hier en daar worden teniet gedaan doordat structureel doortastend beleid uitblijft. Nog altijd mag er gebouwd worden in watergevoelig gebied, nog altijd is er geen betonstop en blijft verharding zelfs toenemen, nog altijd is er geen plan om extreme overstromingen en modderstromen te voorkomen’, hekelt Schauvliege. ‘Wanneer gaan deze ministers écht werk maken van beleid dat Vlaanderen beschermt tegen droogte en overstroming?’

Recent nog was het Rekenhof vernietigend voor het waterbeleid van de Vlaamse regering. Het Rekenhof – en ook verschillende experten – oordelen dat de initiatieven in de Bleu Deal te fragmentarisch en beperkt zijn. ‘Investeren in de vernatting van grond in de ene provincie, wanneer ergens anders de betonmolens lustig blijven draaien, is water naar de zee dragen. Letterlijk.’ De regering weet nochtans wat ze moet doen om doortastend beleid te voeren. ‘Tal van studies en rapporten liet de regering al opmaken, maar met de resultaten ervan doet ze niets. De tijd van studeren is voorbij, het is tijd voor actie nu.’

Schauvliege besluit: ‘De aanwezigheid van ministers Demir en Peeters in New York is vooral een marketingstunt om hun losseflodderbeleid op te poetsen. Maar het zal Vlaanderen niet beschermen tegen een eventuele volgende waterbom of tegen volgende periodes van extreme droogte. Dat de ministers moedwillig doof en blind blijven en weigeren te doen wat nodig is, is onaanvaardbaar.’