Groen eist onmiddellijke versterking voor milieubeleid

05 September 2022

Groen eist onmiddellijke versterking voor milieubeleid

'Zonder inzet van extra mensen en middelen zal men nog jaren blijven bouwen en graven in vervuilde grond.'

De ontluisterende reportage van PANO bracht opnieuw een reeks van milieuschandalen aan het licht. De verantwoordelijken steken hun kop in het zand. “Vlaanderen is een stort, en zonder inzet van extra mensen en middelen zal men nog jaren blijven bouwen en graven in vervuilde grond”, zo zegt Mieke Schauvliege, Vlaams parlementslid en milieudeskundige voor Groen. “Het is hemeltergend dat de problematiek nog altijd zonder gevolg blijft. Stortplaatsen zijn silent killers: de impact op de gezondheid van de burgers is niet min.” Het oordeel van Schauvliege is scherp: “Minister Zuhal Demir stelt zwaar teleur. Een jaar na de PFOS-commissie is er nog niets veranderd.”

In Vlaanderen zijn er 2 500 stortplaatsen en 85 000 risicogronden. 12 000 hiervan moeten gesaneerd worden. Momenteel werden er 4500 gesaneerd. Tegen 2028 dient men alle bodemonderzoeken uit te voeren. Tegen 2036 moeten alle saneringen uitgevoerd worden. De woordvoerder van OVAM noemt de sanering een marathon en vraagt begrip. Met slechts een 100-tal medewerkers doen ze wat ze kunnen. Uit de reportage bleek dat sommige dossiers tot 6 jaar en langer aansleepten voordat er resultaten gekend waren.

Schauvliege hekelt vooral het gebrek aan initiatief van milieuminister Zuhal Demir. “Demir is verantwoordelijk voor OVAM”, benadrukt Schauvliege. “Er moet ingegrepen worden. Van de dure eden van Demir na de PFOS-commissie blijft weinig overeind. Waar wacht zij nog op?”

Uit een schriftelijke vraag van Schauvliege blijkt dat het aantal personeelsleden dat werkt aan saneringsprojecten gedaald is met 25% (van 119 naar 91). Wanneer je bespaart op personeel, hoeft het niet te verwonderen dat er een achterstand is van 10 jaar,' aldus Schauvliege. ‘Het is hoog tijd dat de Vlaamse regering meer mensen en middelen vrijmaakt om Vlaanderen te saneren om gezondheidsrisico's weg te werken.’

Ook de processen bij OVAM moeten gescreend worden. De instelling is bezig, maar resultaat blijft uit. De reportage toont dat het jaren duurt voor een onderzoek naar vervuiling resultaten oplevert, dat is niet normaal. De eerste prioriteit van OVAM moet zijn dat Vlaanderen proper wordt, hun werking moet daarop zo efficiënt mogelijk en met zo weinig mogelijk administratieve last uitgebouwd worden.

Een ander cruciaal punt voor Groen is het voorzorgsprincipe. ‘Bij het minste vermoeden van risico’s moeten de werven worden stilgelegd’, zo zegt Schauvliege. ‘Het voorzorgsprincipe moet het leidend principe zijn voor de administratie, niet of iets haalbaar en betaalbaar is. De PFOS-commissie stelde heel duidelijk dat gezondheid voorop moest komen. Het wordt tijd dat de Vlaamse regering milieubeleid ernstig neemt en gezondheid vooropzet’, besluit Schauvliege.

Mieke Schauvliege stelt tenslotte opnieuw de noodzaak aan de orde om een kruispuntdatabank omgeving op te maken. ‘De PFOS-commissie concludeerde al dat milieu-informatie veel toegankelijker moet zijn voor burgers’, zo benadrukt Schauvliege. Uit de reportage blijkt dat omwonenden niet op de hoogte waren van de vervuiling of van enige milieuovertreding. Zelfs minister Peeters van openbare werken, was hier niet van op de hoogte van zware milieuovertredingen. Groen vraagt om versneld werk te maken van deze databank en veel transparanter info beschikbaar te stellen.