Groen eist sanering Oosterweel voor heropstart werken

07 Oktober 2022

Groen eist sanering Oosterweel voor heropstart werken

'Er zou gestreefd moeten worden naar een gezonde leefomgeving, met zo weinig mogelijk gezondheidsrisico’s, niet naar een status quo van de zeer slechte situatie zoals ze vandaag is.'

Vandaag bericht De Tijd over een studie van VITO die zegt dat werken op de Oosterweelsite geen verdere vervuiling zouden veroorzaken. Dat kan door de regering Jambon als argument aangewend worden om de werken opnieuw op te starten. Groen-parlementslid Mieke Schauvliege hekelt die redenering. ‘De Oosterweelsite is wereldwijd de sterkst vervuilde site met PFAS. Dit onderzoek zegt alleen dat werken de desastreuze situatie niet zou verergeren. Als er niet gesaneerd wordt, neemt de regering Jambon daar genoegen mee. Er zou gestreefd moeten worden naar een gezonde leefomgeving, met zo weinig mogelijk gezondheidsrisico’s, niet naar een status quo van de zeer slechte situatie zoals ze vandaag is,’ klinkt het scherp bij Schauvliege.

'Als er niets gebeurt, dan neemt de regering Jambon er genoegen mee dat de komende honderd jaar en langer de omgeving van de Oosterweelsite een sterk vervuilde en ongezonde site blijft die mensen ziek maakt', klinkt het bij Schauvliege. Het Groen-parlementslid vindt dat er op die manier gespeeld wordt met de gezondheid van duizenden Vlamingen die in de omgeving wonen en blootgesteld worden aan de kankerverwekkende stoffen. 'Voor ons is het duidelijk: er moét gesaneerd worden voor de werken opnieuw opgestart kunnen worden. Met de gezondheid van mensen neem je geen risico's.'

De studie - die door minister Demir werd besteld - heeft volgens Schauvliege een cruciaal element niet onderzocht, namelijk wat de impact zou zijn als er wél gesaneerd wordt. Dat is noemt Schauvliege een grote fout. 'In plaats van te onderzoeken hoe de leefomgeving en de gezondheid van de mensen verbeterd kunnen worden, is er alleen bekeken of werken de situatie niet erger zouden maken. Hoe laag kan de lat liggen?' hekelt Schauvliege. 'Als de regering Jambon deze studie aangrijpt als argument om de Oosterweelwerken door te duwen, dan zegt ze daarmee eigenlijk dat de gezondheid van de mensen en ons leefmilieu ondergeschikt zijn aan het prestigeproject. Alles voor Oosterweel, gezondheid is bijzaak.'

Drinkwaternormen
Schauvliege stelt zich ook grote vragen bij welke normen gehanteerd zijn voor deze studie. Er zou een nieuw normenkader zijn, maar dat is nog niet bekend. Schauvliege: 'Enkele weken geleden ging minister Demir naar de Verenigde Staten waar drinkwaternormen gehanteerd worden die tot honderd keer strenger zijn dan in Vlaanderen. Maar of die strenge normen gehanteerd zijn - wat voor ons de logica zelf zou zijn - of lagere normen, dat weten we niet. Hoe hoog of laag de lat lag bij dit onderzoek, is dus nog erg onduidelijk.'