Groen wil renovatiebon voor Vlamingen in slechtst geïsoleerde woningen

03 Maart 2022

Groen wil renovatiebon voor Vlamingen in slechtst geïsoleerde woningen

  'Het conflict in Oekraïne met wereldwijde impact op de energieprijzen toont aan dat de Vlaamse regering dringend inspanningen moet doen om de energiefactuur van de Vlamingen structureel te verlagen'

Met een meteen inzetbare bon kan de Vlaamse regering Vlamingen met een kleine portemonnee aanzetten tot grondige isolatiewerken en de meest energievretende woningen klimaatbestendiger maken. Dat zeggen Groen-fractieleider Björn Rzoska en parlementslid Staf Aerts. Zo'n renovatiebon zou 350.000 Vlaamse gezinnen - ongeveer 800.000 Vlamingen - die nu in een woning met energielabel F wonen, helpen isoleren.

'Een renovatiebon kan mensen die zelf het spaargeld niet hebben de nodige financiële steun geven om hun woning grondig te isoleren. Daar plukken ze nadien verder de vruchten van in de vorm van een lagere energiefactuur,' aldus Rzoska en Aerts. 'Het conflict in Oekraïne toont de urgentie om energiezuiniger en energie-onafhankelijker te worden meer dan ooit aan.'

'Het conflict in Oekraïne met wereldwijde impact op de energieprijzen toont aan dat de Vlaamse regering dringend inspanningen moet doen om de energiefactuur van de Vlamingen structureel te verlagen,' beklemtoont Aerts. 'Enerzijds kan dat door net als de federale regering massaal in te zetten op hernieuwbare energie, de enige energie die goedkoper wordt en die ons toelaat volledig onafhankelijk te worden, en anderzijds door de Vlaamse huishoudens te helpen isoleren.'

Ongeveer 350.000 woningen in Vlaanderen hebben een structureel ontoereikende kwaliteit. Energieverlies is in deze huizen het grootst en de woonkwaliteit het laagst. De renovatiebon is specifiek bedoeld voor deze woningen en hun eigenaars, aangezien de bewoners van deze huizen nu vaak het spaargeld niet hebben om te investeren, een voorwaarde om een premie aan te vragen. 'De renovatiebon draait die logica om: je krijgt het geld op voorhand, zonder dat je eerst zelf een bedrag moet investeren,' legt Rzoska uit.

Van de 3 miljoen woningen in Vlaanderen heeft slechts 3,5 procent een energielabel A. Om dat label tegen 2050 te veralgemenen, moeten 100.000 woningen per jaar grondig gerenoveerd worden. Volgens de SERV heeft echter bijna 50 procent van de Vlaamse gezinnen niet de middelen voor een grondige renovatie. De bestaande premies en het beleid van de Vlaamse regering zijn ontoereikend, hekelen de groenen. Rzoska: 'Met de bestaande premies en leningen gaat het isoleren van woningen in Vlaanderen veel te traag. Bovendien daalt het renovatietempo en het aantal toegekende premies, dat is echt een probleem. In 2015 werden nog 134.000 premies uitbetaald, goed voor 93 miljoen euro. In 2020 waren dat er nog maar 90.000, goed voor 44 miljoen euro. De Vlaamse regering moet de inspanningen opdrijven. De renovatiebon die we voorstellen kan alvast een eerste hefboom zijn voor de 350.000 gezinnen die in de slechts geïsoleerde huizen wonen.'

Houdbaarheidsdatum
In het voorstel van de groenen heeft de bon een waarde van 10 tot 25 duizend euro en een houdbaarheidsdatum van 5 tot 10 jaar. Zowel de waarde als de houdbaarheidsperiode variëren naargelang de staat van het gebouw en de financiële mogelijkheden van de bewoners. Worden de werken niet uitgevoerd binnen de voorziene periode, dan vervalt de financiële steun. 'Door het geld slechts beperkt in tijd aan te bieden, moedigen we mensen aan om het isoleren van hun woning niet uit te stellen,' verduidelijkt Aerts. 'De winst in de vorm van een lagere energiefactuur en een gezondere woning, is voor de bewoners. De winst voor het klimaat, die is voor ons allemaal.'

Eén investering, vier voordelen
De Vlaamse woningen horen bij de meest energieverslindende van Europa. Als de Vlaamse regering investeert om dat recht te trekken, zijn er vier wins binnen te halen volgens de groenen. 'Naast onafhankelijkheid t.o.v. foute regimes zoals dat van Poetin zorgen geïsoleerde woningen voor lagere energiefacturen en zijn ze gezonder, stoten ze minder CO2 uit waardoor ze beter zijn voor het klimaat én zou een isolatiegolf tot 35.000 extra jobs kunnen opleveren,' verduidelijkt Rzoska.