Energieprijzen: 'Het enige wat minister Demir nodig heeft om energiefactuur te doen dalen, is politieke wil'

26 April 2022

Energieprijzen: 'Het enige wat minister Demir nodig heeft om energiefactuur te doen dalen, is politieke wil'

'Terwijl de federale regering doet wat ze kan om de prijzen onder controle te houden en steeds naar nieuwe oplossingen zoekt, blijft de Vlaamse regering met de vingers draaien. Wanneer gaan zij de Vlaamse heffingen op elektriciteit uit de factuur halen? (Staf Aerts)

Opnieuw stijgen de energieprijzen door de situatie in Oekraïne. 'Terwijl de federale regering doet wat ze kan om de prijzen onder controle te houden en steeds naar nieuwe oplossingen zoekt, zoals het afromen van de overwinsten, blijft de Vlaamse regering met de vingers draaien. Wanneer gaan zij de Vlaamse heffingen op elektriciteit uit de factuur halen?' hekelen Groen-fractieleider Björn Rzoska en Vlaams Parlementslid Staf Aerts die aankaarten dat dit al een onmiddellijke verlaging van 100 euro zou betekenen op de factuur van de gemiddelde Vlaming.

De federale regering nam al verschillende initiatieven: een verwarmingscheque voor elk gezin, de BTW-verlaging op elektriciteit en aardgas en het uitgebreide sociaal tarief voor 1 op 5 Belgische gezinnen. Inspanningen die rechtstreeks impact hebben op de energiefactuur, goed voor een totaal van 3 miljard euro. Daarnaast investeerde de Vivaldi-regering al meer dan 1 miljard in hernieuwbare energie. Intussen blijven alle initiatieven op Vlaams niveau uit.

'Onbegrijpelijk', hekelt Rzoska. 'Door de hoge energieprijzen staat heel wat mensen het water aan de lippen. De factuur ook op Vlaams niveau verlagen is een kwestie van politieke wil. Ik begrijp niet dat minister Demir haar bevoegdheden niet inzet om de energiefactuur te verlagen, terwijl ze daar wel de hefbomen voor heeft. Nochtans krijgt de Vlaamse regering door de stijgende inflatie als gevolg van de hogere energieprijzen ongeveer 850 miljoen euro aan extra inkomsten.'

Lange termijn

De Vlaamse regering heeft ook alle hefbomen in handen om de energiefactuur structureel verder te verlagen. Maar ook daar doet de Vlaamse regering te weinig, stelt Aerts vast. 'De Vlaamse woningen zijn bij de slechtst geïsoleerde woningen in Europa. Wie isoleert en investeert in zonnepanelen, heeft lagere energiefacturen. Zeker wie het financieel niet breed heeft, kan deze bijkomende investeringen niet aan en wordt door Vlaanderen in de kou gelaten. De SERV berekende zelfs dat amper 3% van de uitbetaalde energiepremies vandaag bij de kwetsbare groepen terecht komt. De Vlaamse regering moet dringend schakelen en werk maken van oplossingen op korte termijn én van de ingrepen op lange termijn om toekomstige prijsschokken op te vangen', besluit Aerts.