Opstart klimaatcommissie: 'Het is nu of nu voor Vlaams klimaatbeleid'

29 April 2022

Opstart klimaatcommissie: 'Het is nu of nu voor Vlaams klimaatbeleid'

'Het is nu of nu voor deze Vlaamse regering om eindelijk een ambitieus klimaatbeleid uit te werken én uit te voeren.'

Vandaag komt de klimaatcommissie een eerste keer samen in het Vlaams Parlement. De commissie zal zich het komende jaar over het Vlaams energie- en klimaatplan buigen. Parlementsleden Staf Aerts en Chris Steenwegen zetelen voor Groen in de speciale commissie en benadrukken dat de commissie geen praatbarak mag worden maar echt met concrete doelstellingen en plannen zal moeten komen. De groenen vrezen dat Vlaams klimaatminister Demir en haar collega's van de Vlaamse regering de afspraak met de toekomst dreigen te missen als ze niet doorpakken en zich onder meer eindelijk achter de Europese beslissing scharen om de klimaatambities op te trekken. Tot nu toe lag de Vlaamse regering steeds dwars. 'Het is nu of nu voor deze Vlaamse regering om eindelijk een ambitieus klimaatbeleid uit te werken én uit te voeren.'

De huidige maatregelen van de Vlaamse regering zijn volgens de Groen-parlementsleden totaal ontoereikend gezien de grote uitdagingen waar we voor staan. De groenen zijn daar niet alleen in. Ook bijvoorbeeld het middenveld en het opvolgpanel dat de Vlaamse regering zelf in het leven riep om haar werk te beoordelen, waren uiterst kritisch. 'In plaats van ambitieuze doelstellingen op te stellen en na te streven, kiest de Vlaamse regering er telkens opnieuw voor om te morrelen in de marge. Daarmee zet ze onze toekomst op het spel', hekelt Aerts.

De groenen vinden het een gemiste kans dat de Vlaamse regering niet inzet op collectieve oplossingen - zoals wijkrenovaties, duurzame landbouw en een afbouw van de veestapel - maar de verantwoordelijkheid voor de strijd tegen de klimaatverandering in de eerste plaats bij de Vlamingen zelf legt door hen bijvoorbeeld te verplichten te renoveren, maar zonder hen daarbij te helpen en ondersteunen.

De halfslachtige maatregelen die de regering neemt zijn bovendien niet goed onderbouwd. De Vlaamse regering stelde de doelstelling bij om de broeikasgassen met 40 procent te doen afnemen, maar hoe bijkomende maatregelen om dat doel te bereiken gehaald moeten worden, daar is geen budget voor voorzien. 'Niet alleen slaat Vlaanderen een slecht figuur door de aangescherpte klimaatdoelstelling van Europa niet mee na te streven, de eigen lage doelstelling blijft bovendien een doelstelling op papier door gebrek aan de nodige budgetten', aldus Steenwegen.

Samenwerking
De Groen-parlementsleden zien de commissie als een mogelijk startpunt om een samenwerking met andere beleidsniveaus aan te gaan. Voor verschillende voorstellen die de Vlaamse regering namelijk eerder deed - bijvoorbeeld de beslissing om vanaf 2029 enkel nog elektrische auto’s te laten verkopen, de verlaagde BTW op sloop en heropbouw, de tax shift van elektriciteit naar fossiele brandstoffen, de afschaffing van subsidies voor fossiele brandstoffen, extra recyclagenormen voor verpakkingen - is de regering Jambon immers afhankelijk van andere bestuursniveaus. 'Na een halve legislatuur tegenwerking, hopen we dat de regering beseft dat de mensen beleid en samenwerking verwachten. Deze klimaatcommissie kan in dat opzicht een doorstart betekenen, hopelijk grijpt de Vlaamse regering deze kans', besluiten Aerts en Steenwegen.