Groen wil de oprichting van holistische advocatenkantoren mogelijk maken.

04 Mei 2023

Groen wil de oprichting van holistische advocatenkantoren mogelijk maken.

"In een holistisch advocatenkantoor werkt een multidisciplinair team van advocaten, maatschappelijk werkers, psychologen,... nauw samen zodat kwetsbare rechtzoekenden optimaal geholpen kunnen worden."

Mensen in moeilijke situaties kennen hun rechten vaak niet goed. De stap om naar een advocatenkantoor te stappen is voor hen vaak een moeilijke drempel. Ons wetsvoorstel maakt het mogelijk om holistische advocatenkantoren op te richten. Hier werken multidisciplinaire teams van advocaten, maatschappelijk assistenten, psychologen,... samen. Kwetsbare rechtzoekenden kunnen zo optimaal geholpen worden. 

Mensen in een kwetsbare situatie staan vaak voor velerlei uitdagingen: sociale, economische en institutionele onzekerheid, een migratietraject, gezondheidsproblemen, psychische of psychiatrische stoornissen enzovoort. In dergelijke situaties nemen de betrokkenen hun rechten vaak niet op. Omdat de rechten niet gekend zijn, omdat de procedures te ingewikkeld zijn en vooral omdat de administratieve of intellectuele drempels voor juridische bijstand zo hoog zijn dat de betrokkenen, die er vaak alleen voorstaan, de moed verliezen.

De kwetsbare personen in kwestie worden meestal geconfronteerd met meerdere sociaaljuridische moeilijkheden. Deze situaties vergen veel juridische bijstand. Een multidisciplinaire aanpak is dan ook onontbeerlijk.

Die bijzondere situatie van de kwetsbare rechtzoekenden heeft aanleiding gegeven tot twee benaderingen voor het oprichten van een nieuw soort “holistisch” advocatenkantoor, uitgaande van – respectievelijk – de academische wereld en het werkveld. In beide benaderingen krijgen de advocaten een vaste, forfaitaire bezoldiging en handelen ze in nauwe samenwerking met maatschappelijk werkers en met andere beroepen die bij de behandeling van de dossiers van de betrokken rechtzoekenden noodzakelijk zijn.

De multidisciplinaire begeleiding maakt het mogelijk om vooruitgang te boeken en creëert een echte positieve dynamiek.

Het volledige wetsvoorstel: 
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/3329/55K3329001.pdf

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Stefaan