Groen: "Stop onderhandelingen over Mercosur"

26 Februari 2024

Groen:

"Mercosur is een ramp voor onze planeet en onze gezondheid. Ze mogen in Zuid-Amerika nog pesticiden gebruiken die in Europa verboden zijn omdat ze ziek maken. Het is absurd dat deze groenten en fruit dan toch in onze supermarkt zouden terechtkomen.”

Groen wil dat de federale en Vlaamse regeringen aan de Europese Commissie signaleren dat het huidige voorstel van akkoord met de Mercosur-landen onaanvaardbaar is. De partij wil dit aankaarten in de federale regering en gaat dit ook brengen in het Vlaams parlement. Covoorzitter Jeremie Vaneeckhout (Groen): "Mercosur draagt niet alleen bij aan de ontbossing van het Amazonewoud, het betekent ook oneerlijke concurrentie voor onze boeren. Het kan niet dat we landbouwproducten importeren en spotgoedkoop op onze markt toelaten, terwijl ze niet aan dezelfde sociale, milieu- en dierennormen voldoen als die van ons."

Maandag rijden de Europese boeren weer met hun tractoren naar Brussel, om er luid te protesteren tegen Mercosur. Ook Groen vindt dat het Mercosur-akkoord in zijn huidige vorm op de schop moet. Vaneeckhout: "Mercosur is een ramp voor onze planeet en onze gezondheid. Ze mogen in Zuid-Amerika nog pesticiden gebruiken die in Europa verboden zijn omdat ze ziek maken. Het is absurd dat deze groenten en fruit dan toch in onze supermarkt zouden terechtkomen.”

Vaneeckhout haalt daarbij uit naar de rechtse partijen. "Christendemocraten en liberalen beweren doodleuk dat ze aan de kant staan van de boeren. Ondertussen zijn zij de grootste cheerleaders van dit soort schadelijke handelsakkoorden die zorgen voor massale invoer van onder andere spotgoedkoop Braziliaans rundvlees."

De partij wil een einde aan het akkoord in zijn huidige vorm. Ze willen dat er regels komenen rond ontbossing om het Amazonewoud te beschermen en het klimaatakkoord van Parijs moet een essentieel element zijn van het akkoord. Groen stipt ook aan dat er nu te weinig in het akkoord staat om ons te beschermen tegen oneerlijke concurrentie.

Twee weken geleden is duidelijk geworden dat ook de Waalse regering inclusief de MR zich tegen het akkoord kant zoals het nu voorligt. En ook Wouter Beke (cd&v) heeft in De Kamer gezegd dat hij het akkoord niet kan steunen zonder een minimum aan vereisten voor milieu- en sociale normen. Vaneeckhout: "Wij roepen de Vlaamse liberalen in de federale en Vlaamse regering op om hun Franstalige collega's te volgen. Als ze echt bezorgd zijn over de toekomst van onze boeren dan houden ze het Mercosur-akkoord in de huidige vorm mee tegen."

Vaneeckhout stipt aan dat zijn partij deze week in het Vlaams parlement Minister-President Jan Jambon en minister van Landbouw Brouns zal ondervragen. Vaneeckhout: "De positie van de Vlaamse regering is dat ze meer van dit soort akkoorden wil. De massale invoer van rundvlees uit Zuid-Amerika zal onze eigen boeren verzwakken en bovendien bijdragen aan de ontbossing in het Amazonewoud. Hoe kan ze dat nog verdedigen?"