Juridische bescherming voor 90 hectare open ruimte in Sint-Niklaas

01 April 2021

Juridische bescherming voor 90 hectare open ruimte in Sint-Niklaas

Het ‘bolleakkergebied’, een groene lob van 90 hectare aan de stadsrand van Sint-Niklaas, krijgt juridische toekomstzekerheid: het moet voor altijd open ruimte blijven. De stad maakt daartoe een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Dé pleitbezorger voor de bescherming van het gebied was de ‘Bolleakkergroep’, die buurtbewoners verenigt. Na een periode van veel bezorgdheid en onzekerheid halen zij nu opgelucht adem: ‘De onvrede en frustraties bij alle omwonenden van dit gebied kunnen nu eindelijk gaan liggen. Dat er een RUP komt voor deze groene oase is bijzonder goed nieuws. We hebben de voorbije jaren op een heel constructieve manier kunnen overleggen met de stad. En we kunnen alleen maar stellen dat burgerparticipatie wel degelijk kan werken, op deze manier. We zijn er fier op, voor alle bewoners, maar vooral voor onze kinderen en kleinkinderen.’

Schepen voor Ruimtelijke Ordening Wout De Meester (Groen): ‘We willen de open ruimte hier behouden. Het agrarisch gebied blijft behouden, maar we gaan hier ook twee extra trage wegen creëren, een buurtbos van 5 hectare aanleggen vlakbij de scouts en bekijken waar verdere bosuitbreiding mogelijk is.’

Ontdek ons standpunt over ruimtelijke ontwikkeling