‘Laat Oekraïense kinderen ook les in moedertaal volgen én vergoed leerkrachten naar behoren’

01 April 2022

‘Laat Oekraïense kinderen ook les in moedertaal volgen én vergoed leerkrachten naar behoren’

‘Een proefproject van de KBO scholen in Oudenaarde toont aan: een tweesporenbeleid, waarbij kinderen deels les krijgen in het Nederlands, deels in het Oekraïens door Oekraïense leerkrachten, werkt.' (Elisabeth Meuleman)

Groen roept minister Weyts op om een kader te ontwikkelen om Oekraïense leerkrachten in te zetten in het onderwijs. ‘Een proefproject van de KBO scholen in Oudenaarde toont aan: een tweesporenbeleid, waarbij kinderen deels les krijgen in het Nederlands, deels in het Oekraïens door Oekraïense leerkrachten, werkt. Alleen is het nu niet mogelijk om die leerkrachten regulier te vergoeden. De enige vergoeding die ze nu krijgen, is in de vorm van consumptiecheques gesponsord door de plaatselijke serviceclub, dat is absurd. Daar moet verandering in komen’ zegt Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman.

Het Katholiek Basisonderwijs Oudenaarde (KBO) wil niet alleen de vluchteling-leerlingen maar ook Oekraïense leerkrachten helpen. Het KBO zet daarom sterk in op een tweesporenbeleid waarbij enerzijds Nederlands en integratie centraal staan, en anderzijds ook wordt lesgegeven in het Oekraïens. ‘Oekraïense leerkrachten geven les in hun eigen taal. Oekraïense vluchtelingen voelen zich zo sneller thuis op school, ze verliezen de band met hun thuisland niet, en dit tweesporenbeleid houdt de extra werkdruk die op de scholen ontstaat haalbaar.’ legt Meuleman uit.

‘De minister moet snel werk maken van een regelgevend kader om dergelijke initiatieven een springplank te geven en aan te moedigen. Het proefproject in Oudenaarde wordt nu volledig betaald door sponsoring van serviceclubs, en dat is natuurlijk geen duurzaam beleid. Zo’n belangrijk opvang- en onderwijsproject mag niet afhankelijk mogen zijn van de vrijgevigheid van liefdadigheidsorganisaties.’ vult Meuleman aan.

‘Ook het Vlaamse Kinderrechtencommissariaat steunt dit project,’ besluit Meuleman nog. ‘We weten niet hoe lang de gevluchte kinderen hier zullen moeten blijven. De meeste ouders en kinderen willen liefst zo snel mogelijk naar huis om hun land herop te bouwen. We moeten voor ogen houden dat er een kans bestaat dat dit niet snel zal lukken. Daarom is inzetten op Nederlands en integratie belangrijk van aan de start. Maar het is evenzeer belangrijk dat ze niet vervreemden van hun eigen onderwijscurriculum en cultuur, en daarom is het aangewezen dat er ook in hun moedertaal lessen worden gegeven. Het draagt sterk bij tot het welbevinden van de vluchtelingen en dat doet sneller leren. Ook de Oekraïense leerkrachten voelen zich nuttig en gewaardeerd en het lerarenkorps wordt minder extra belast. Een win-win-win dus, waar minister Weyts dringend oor moet voor hebben.’