Groen hekelt lage ambitie regering Jambon voor propere waterlopen

08 Juli 2022

Groen hekelt lage ambitie regering Jambon voor propere waterlopen

 'Zonder budget is een versnelling, zelfs van deze magere plannen, totaal onrealistisch.' (Mieke Schauvliege)

'De ambitie van de regering Jambon voor een verbetering van de waterkwaliteit van onze waterlopen is belachelijk laag. Opnieuw gaat de regering onder de lat', reageert Groen-parlementslid Mieke Schauvliege op de stroomgebiedbeheersplannen waar minister Demir vandaag trots over communiceert. 'Streven naar amper 10 procent propere rivieren in Vlaanderen tegen 2027, dat is een zware buis, dat is niets om jezelf voor op de borst te kloppen. Minister Demir beloofde nochtans meermaals op parlementaire vragen om de doelstellingen, zeker voor de stroomgebieden in West- en Oost-Vlaanderen, te verhogen. Deze duidelijke belofte maakt ze niet waar. 'We stellen nog maar eens vast dat de minister in de pers en het parlement veel grote uitspraken doet, maar ze daarna niet waar maakt', vat Schauvliege samen.

Alle regio's moesten tegen maart 2022 hun stroomgebiedbeheersplannen indienen bij Europa. Niet alleen is Vlaanderen daarmee veel te laat, ze gaat ook zwaar onder de lat. Dat geldt zeker voor Oost- en West-Vlaanderen. In Oost- en West-Vlaanderen zal minister Demir voor slechts 1 waterloop (de Kalkense vaart) inspanningen doen om de waterkwaliteitsdoelstellingen te realiseren tegen 2027. In een unaniem goedgekeurde motie op voorstel van Groen had de provincieraad van West-Vlaanderen nochtans aan de Vlaamse regering gevraagd te onderzoeken voor meer West-Vlaamse waterlopen een betere waterkwaliteit te realiseren. Daar geeft de minister geen gehoor aan.

Maar ook in de andere provincies is de ambitie mager: slechts voor een tiental waterlopen zal de regering Jambon extra inspanningen doen om de Europese doelstellingen te realiseren tegen 2027. 'Een ambitie van 10 procent, dat is geen ambitie, dat is een doekje voor het bloeden. Ik begrijp niet hoe ze zichzelf als minister van Natuur serieus kan nemen als ze de lat zo laag legt', hekelt Schauvliege. Ook de natuur- en milieubeweging drong hard aan op een hoger ambitieniveau.

Opgeklopte lucht
In een conceptnota bij de stroomgebiedbeheerplannen maakt de regering Jambon zich sterk dat ze hun plannen in een stroomversnelling willen brengen om na 2027, dus na de deadline, inspanningen te leveren om de 90% andere waterlichamen in orde te brengen. 'Door naar eigen zeggen 'versneld' werk te maken van hun plannen wil de regering Jambon haar gebrek aan ambitie camoufleren. Ze vergeet daarbij dat Europa vraagt dat de kwaliteit van álle waterlopen verbeterd moet zijn tegen 2027. Maar daar rept de regering met geen woord over,' hekelt Schauvliege. 'Opgeklopte lucht met een bijgevoegde nota blijft opgeklopte lucht.' Het Groen-parlementslid sluit daarnaast niet uit dat het gebrek aan ambitie Vlaanderen een nieuw arrest zal opleveren, na het stikstofarrest en nadat Vlaanderen ook al op de vingers werd getikt omwille van de slechte luchtkwaliteit.

Schauvliege gelooft bovendien niet dat er veel van de 'stroomversnelling' van minister Demir in huis zal komen, omdat de plannen te vaag blijven en niet ingebed zijn in een groter geheel. Er is bijvoorbeeld geen afstemming met ruimtelijke doelstellingen voorzien, hoewel alle experten het erover eens zijn dat meer ruimte geven aan water cruciaal is doelstellingen inzake waterkwaliteit, droogte en overstromingen te realiseren. Evenmin wordt er gerept over concrete maatregelen om erosie aan te pakken. Het plan werd goedgekeurd zonder dat er afspraken gemaakt werden over het nodige budget voor de uitvoering van de plannen.

Schauvliege besluit: 'Zonder budget is een versnelling, zelfs van deze magere plannen, totaal onrealistisch. Een plan zonder middelen en zonder concrete acties, dat is geen beleid, dat is een marketingpraatje. En opnieuw is het precies dat wat minister Demir de Vlamingen serveert.'