'Mensen op de vlucht beter beschermen'

17 Maart 2022

'Mensen op de vlucht beter beschermen'

'Mensen op de vlucht zijn erg kwetsbaar. Er is nood aan een goede omkadering en statuut voor deze mensen, omdat ze anders in illegale arbeidsomstandigheden dreigen te vervallen, seksueel uitgebuit kunnen worden of het slachtoffer kunnen worden van huisjesmelkers.' (Meyrem Almaci)

Die oproep doet Groen-voorzitster Meyrem Almaci vandaag op de dag van de solidariteitsactie Oekraïne 12-12. Met duizenden mensen die al naar ons land vluchtten en naar schatting nog meer dan honderdduizend anderen onderweg, benadrukt Almaci dat we alles in het werk moeten stellen om deze mensen een veilige haven te bieden. 'Na drie weken oorlog duiken de eerste verhalen op dat mensen, op de vlucht voor oorlog en verschrikking, economisch en seksueel uitgebuit worden. Dat kunnen en zullen we als groenen nooit aanvaarden. Mensen op de vlucht moeten in ons land een veilig toevluchtsoord kunnen vinden,' beklemtoont de Groen-voorzitster.

'Mensen op de vlucht zijn erg kwetsbaar. Er is nood aan een goede omkadering en statuut voor deze mensen, omdat ze anders in illegale arbeidsomstandigheden dreigen te vervallen, seksueel uitgebuit kunnen worden of het slachtoffer kunnen worden van huisjesmelkers,' aldus de Groen-voorzitster. 'Deze mensen hebben de gruwelijkste dingen meegemaakt, we moeten alles op alles zetten zodat wanneer ze toekomen in België de gruwel voor hen stopt, in plaats van dat die in een andere vorm verdergaat.'

Almaci benadrukt dat het overgrote deel van de Belgen de Oekraïners warm onthaalt en dat de solidariteit enorm is, zoals ook de solidariteitsactie Oekraïne 12-12 vandaag aantoont en waar enkele groenen, waaronder Almaci zelf, naartoe gaan. 'Mensen op de vlucht, of ze nu uit Oekraïne komen of van elders, hebben recht op veiligheid, solidariteit en menselijkheid wanneer ze hier een tweede thuis vinden. Daar zullen wij altijd voor pleiten.'