Groen: 'Milieu-inspectiediensten samenvoegen houdt grote risico's in'

22 Februari 2022

Groen: 'Milieu-inspectiediensten samenvoegen houdt grote risico's in'

'Door inspecteurs weg te halen van het departement dat de vergunningen toekent, dreigt het gevaar dat ze minder goed en trager op de hoogte zijn' (Mieke Schauvliege)

Dat reageert Groen-parlementslid en milieu-experte Mieke Schauvliege scherp op het nieuws dat minister Demir - zonder adviezen af te wachten - de milieu-inspectiediensten wil fuseren. 'Milieuwetgeving is ontzettend complex. Wetgeving en controle moet zo nauw mogelijk verbonden zijn. Door inspecteurs weg te halen van het departement dat de vergunningen toekent, dreigt het gevaar dat ze minder goed en trager op de hoogte zijn', waarschuwt Schauvliege.

Al jaren wordt er fors bespaard op de milieu-inspectiediensten. Dat dit grote risico's met zich meebrengt, toonde de PFOS-gate haarscherp aan. Controles worden beperkt of niet uitgevoerd en twintig procent van de klasse 1 bedrijven - de bedrijven die door Vlaanderen vergund en gecontroleerd zouden moeten worden - werd zelfs nog nooit gecontroleerd door een gebrek aan personeel. 'Maar in plaats van in te zetten op een sterkere inspectiedienst, beslist minister Demir nu op eigen houtje om de inspectiediensten van de verschillende departementen te verplaatsen en daarmee verder te verzwakken. Dat is werkelijk onverantwoord,' veroordeelt Schauvliege de beslissing scherp.

Ze gaat verder: 'De kennis waarover omgevings- en natuurinspecteurs moeten beschikken is heel gespecialiseerd. Het is uiterst belangrijk dat inhoud en controle zo dicht mogelijk bij elkaar zitten om de kennis zo hoog mogelijk te houden en de samenwerking tussen vergunningverlener en controleur zo goed mogelijk te laten verlopen. Dat de minister hen op eigen houtje nu uit elkaar wil halen, is erg kwalijk.'

Het Groen-parlementslid hekelt dat de beslissing snel en onder de radar genomen werd, zonder dat de aanbevelingen van de PFOS-commissie over milieu-inspectie afgewacht werden. Daarnaast loopt er nog een andere audit, die opgestart werd na een uitzending van Pano vorig jaar, waaruit bleek dat omgevingsinspecteurs onder druk werden gezet om minder of minder grondig te controleren. Maar ook op die resultaten werd niet gewacht.

Dat minister Demir aankondigt dat ze 18 nieuwe inspecteurs aanwerft, is bovendien een veel te rooskleurige voorstelling van de feiten, stelt het Groen-parlementslid vast. 'De uitstroom bij het departement Omgeving, o.a. door een pensioengolf, is veel groter dan de aanwerving van 18 nieuwe inspecteurs. In de praktijk is dit een verdere besparing op de kwaliteit van ons milieubeleid,' besluit Schauvliege.