Wij doen niet mee aan de verrechtsing van de politiek

28 Januari 2023

Wij doen niet mee aan de verrechtsing van de politiek

Voor ons geen maatschappij van wantrouwen, geen kliklijnen, geen verplichting om de verplichting.

Op de nieuwjaarsreceptie van Groen roepen de covoorzitters Jeremie Vaneeckhout en Nadia Naji op om een belastingshervorming door te voeren, zodat de laagste lonen tot 300 euro netto stijgen.

“Deze week was er veel discussie rond de accijnshervorming. Die moet er absoluut komen, want die versnelt de transitie naar hernieuwbare energie. Laat daar geen twijfel over bestaan. Maar éérst en vooral moeten we de meest kwetsbaren onder ons zekerheid bieden en het sociaal tarief verlengen tot het einde van dit jaar.”

Dat is voor de groene covoorzitters de prioriteit van de federale regering: ervoor zorgen dat de transitie in gang wordt gezet en dat de factuur betaalbaar blijft.

“En voor zij die net buiten de scope van het sociaal tarief vallen, willen we een belastingshervorming die hun 300 netto per maand oplevert. Want de nood is hoog. Iedereen heeft recht op een warme thuis en een menswaardig inkomen.”

Door een verschuiving van belastingen naar de grote inkomens en hoge vermogens laten we niemand achter.

De groene covoorzitters hebben een duidelijke boodschap voor de regeringspartners: "Maak een keuze. Want armoede, dat is geen keuze. Maar wij kunnen als politici wél de keuze maken om tegen armoede te vechten."

Vertrouwen i.p.v. wantrouwen

Groen maakt zich zorgen over de richting die de politiek opgaat. “Straffe uitspraken, buikgevoel en likes op sociale media, daarmee help je niemand vooruit. Daarmee zorg je niet voor een gezonde planeet waarop iedereen zich goed kan voelen. Nee, het werkt zelfs meer angst en gevaarlijke vooroordelen in de hand.”

Traditionele partijen willen volgens Groen gemakkelijk scoren, in de plaats van serieus beleid te voeren.

“Wel, wij doen daar niet aan mee. Kleuters hun kindergeld afpakken als ze niet genoeg Nederlands kunnen? Wij doen niet mee. Een examen om Belg te mogen worden? Mensen verplichten hun kind naar de opvang te sturen? Dreigen om sociale rechten af te pakken? Wij doen niet mee. Extreemrechtse ideeën uitvoeren, zonder enige aarzeling? Wij doen niet mee. Voor ons geen maatschappij van wantrouwen, geen kliklijnen, geen verplichting om de verplichting,” zeggen de covoorzitters fors.

Vlaamse afbraakregering

20 jaar beleid van traditionele partijen toont, volgens Groen, maar één ding aan: hun recepten werken niet. “Onze planeet, ons welzijn en de ongelijkheid zijn er alleen nog maar op achteruit gegaan. De inflatie wordt schaamteloos misbruikt om bikkelharde, structurele besparingen door te voeren. Terwijl overal de kosten stijgen, laat deze regering de werkingsmiddelen voor heel wat sectoren niét mee stijgen.”

Groen roept op om de afbraak stop te zetten. “Instellingen voor kinderopvang, jeugdhulp of gehandicaptenzorg worstelen met snel stijgende kosten, maar moeten het al 10 jaar doen met hetzelfde, niet-geïndexeerde potje werkingsmiddelen. Hoe lang kan de Vlaamse regering de noodkreet van de sector nog negeren? Wie dit loslaat, faalt fundamenteel in menselijke waardigheid. Zet die afbraak stop. Want zorgeloze zorg is een basisrecht.”

“Ooit stond kinderarmoede hoog op de agenda van de Vlaamse regering. Maar die tijd, die is duidelijk voorbij. Nu is het vooral doodstil,” besluiten de groene covoorzitters.