Groen steunt protest tegen nieuw inburgeringsbeleid

10 Oktober 2022

Groen steunt protest tegen nieuw inburgeringsbeleid

'Het inburgeringstraject zou een springplank moeten zijn om je leven in een nieuw thuisland op te bouwen, geen hobbelweg vol obstakels.'

LIGO, de centra voor basiseducatie, dienen een verzoekschrift in bij het Grondwettelijk Hof om het nieuwe inburgeringsdecreet van de Vlaamse regering aan te klagen. Groen-parlementslid An Moerenhout deelt hun bezorgdheden en steunt het protest. 'Ondanks talrijke negatieve adviezen en protest van de sector, zet minister Bart Somers zijn plannen door om het inburgeringsbeleid betalend te maken. Daardoor wordt de drempel om vlot in te burgeren een stuk hoger, terwijl mensen net maximaal aangemoedigd zouden moeten worden om een inburgeringstraject te volgen. De minister zet met dit beleid stappen achteruit in plaats van vooruit', hekelt Moerenhout.

Met het nieuwe decreet wordt het inburgeringstraject betalend en komen er gestandaardiseerde testen in het kader van de burgerschapstest waarvoor inburgeraars zullen moeten slagen. 'Voor Groen betekent een inburgeringstraject dat nieuwkomers zo snel mogelijk en zo goed mogelijk kunnen integreren. Net daarom zijn we ontzettend bezorgd over de hervormingen die nu op stapel staan, omdat deze, volgens de sector zelf en volgens tal van adviesraden, net het tegengestelde zullen bewerkstelligen', aldus Moerenhout.

Het Groen-parlementslid wijst erop dat het prijskaartje contraproductief zal werken en mensen kansen zal ontnemen om vlot in te burgeren. 'Bijna 80 procent van de inburgeraars kan niet verplicht worden om een inburgeringstraject te volgen. Door het betalend te maken en door gefaalde toetsen te beboeten, worden extra drempels ingevoerd die mensen ervan zullen weerhouden om het traject op te starten.'

Moerenhout besluit: 'Het inburgeringstraject zou een springplank moeten zijn om je leven in een nieuw thuisland op te bouwen, geen hobbelweg vol obstakels. De sector klaagt het nieuwe beleid dus terecht aan.'

Volg onze strijd voor gelijke kansen