Record aan zonne-energie blijft onderbenut

04 Augustus 2022

Record aan zonne-energie blijft onderbenut

'Het is hoog tijd dat de regering Jambon werk maakt van een zonnesprint en alles op alles zet om de hoeveelheid zonne-energie omhoog te krijgen, en de facturen naar omlaag.' (Staf Aerts)

De voorbije drie maanden sneuvelden zonnerecords. Ook de voorbije julimaand was een recordmaand: maar liefst 15 procent van onze energie werd opgewekt door de zon. Dat zou echter nog veel meer kunnen zijn volgens Groen-parlementslid Staf Aerts. 'Als elk dak dat er geschikt voor is vol zou liggen met zonnepanelen, zou het aandeel zonne-energie nog veel verder de hoogte in schieten. Vandaag blijft 92 procent van het potentieel op privédaken onbenut en betrouwbare cijfers over het zonnepotentieel van Vlaamse overheidsdaken zijn er zelfs niet. Het is hoog tijd dat de regering Jambon werk maakt van een zonnesprint en alles op alles zet om de hoeveelheid zonne-energie omhoog te krijgen, en de facturen naar omlaag', klinkt het bij Aerts.

De daken van overheidsgebouwen vormen samen honderden vierkante kilometers aan oppervlakte om zonnepanelen op te installeren. Vandaag blijven ze echter vaak leeg: volgens het Zonneplan uit 2020 zouden we met zonnepanelen op de Vlaamse overheidsdaken een totaal potentieel hebben van 144 megawatt, waarvan toen slechts 6 procent benut zou worden. In een recent antwoord van minister Demir spreekt de minister over andere cijfers, waaruit blijkt dat de regering Jambon nog geen betrouwbare cijfers heeft over het potentieel van haar daken - naar eigen zeggen 'wordt die oefening nog opgestart' - laat staan dat ze het ten volle benut. Ook over de aangekondigde doelstellingen die de regering beloofde zichzelf te stellen is er geen info beschikbaar, wat doet vermoeden dat die nog niet werden vastgelegd.

De sector zelf staat nochtans klaar om te versnellen. 'Sectororganisatie ODE (Organisatie Duurzame Energie) acht het mogelijk om de komende negen jaar het vermogen zonne-energie in Vlaanderen jaarlijks te laten toenemen met 900 megawatt. Dat is het dubbele van de doelstelling van de regering Jambon. De ambitie en de politieke wil om iets aan onze energiefacturen te doen, moeten dus omhoog', aldus Aerts.

In tegenstelling tot de regering Jambon zijn de Vlamingen zelf wel al tot een versnelling overgegaan. 'Vlamingen kiezen massaal voor zonnepanelen. En gelijk hebben ze: de terugverdientijd was nog nooit zo laag en de investering zorgt voor een directe verlaging van de energiefactuur', verduidelijkt Aerts. Maar ook mensen met een kleine portemonnee zouden moeten kunnen profiteren van de voordelen van zonne-energie vinden de groenen. Aerts pleit daarvoor voor een systeem van prefinanciering. Ook aan Vlamingen die geen geschikt dak voor zonnepanelen hebben of bijvoorbeeld in een appartementsgebouw wonen, wordt gedacht. Zij zouden moeten kunnen zonnedelen: in gemeenschappen samen energie opwekken en weer verdelen. Hoewel dat wettelijk gezien al zou moeten kunnen, loopt de regering Jambon achter met de uitvoering ervan.

Aerts besluit: 'Goedkopere energie is voor handen, dat bewijst zonnerecord na zonnerecord. Maar zo lang de regering Jambon geen zonnesprint inzet, blijft dat potentieel onbenut en blijven de facturen hoog. Dat is een gemiste kans voor onze energiefacturen en voor het klimaat.'