Roken op de NMBS-perrons weldra verleden tijd

20 April 2022

Roken op de NMBS-perrons weldra verleden tijd

"Voor Groen staat het creëren van een gezonde leefomgeving in de meest brede zin voorop." (Kim Buyst)

Op 24 april werd in de commissie mobiliteit het voorstel van Ecolo-Groen goedgekeurd voor de invoering van rookvrije perrons in de NMBS-stations. De maatregel gaat in op 1 januari 2023 en kwam tot stand in samenwerking met van o.a. Kom Op Tegen Kanker en Stichting Tegen Kanker. De maatregel is een verdere stap in de strijd tegen kanker en rookgerelateerde ziektes maar ook het milieu is hierbij gebaat.

"Voor Groen staat het creëren van een gezonde leefomgeving in de meest brede zin voorop. Voorkomen van rookgerelateerde ziekten, is altijd beter dan genezen", stelt het federale parlementstlid Kim Buyst. ""Zien roken, doet roken. En uit eigen ervaring weet ik dat hoe minder je ziet roken, hoe minder moeilijk het is om te stoppen. Voor ons maakt het dan ook deel uit van een allesomvattend en krachtig tabaksbeleid, waarbij we streven naar een rookvrije generatie."

De maatregel wordt ingevoerd op 1 januari 2023, wat de NMBS de tijd geeft om de reizigers via meerdere communicatiemiddelen in te lichten over de redenen en voordelen van deze maatregel op het gebied van volksgezondheid, maar ook op milieugebied.

In 2004 gaf de NMBS het goede voorbeeld door het roken in treinen te verbieden, lang voor het algemene rookverbod in gesloten ruimtes werd ingevoerd. Momenteel is roken nog steeds toegestaan op onoverdekte of halfoverdekte perrons. Met maatregel willen de parlemenstleden dan ook deze voorbeeldfunctie versterken door alle platforms rookvrij te maken. Bovendien zal dit verbod een einde maken aan de huidige verwarring, aangezien reizigers vaak niet weten waar wel en waar niet gerookt mag worden in stations, in gangen of op perrons.

Voor initiatiefnemers Kim Buyst (Groen) Nicolas Parent (Ecolo) heeft deze maatregel in de eerste plaats betrekking op de volksgezondheid: het vermijden van passief roken (op drukke perrons) en het preventief optreden. Maar er is ook de milieuproblematiek: de sigarettenpeuken zijn vervuilend. Ook Europa heeft hier de strijd tegen aangebonden.

Met het goedgekeurde wetsvoorstel komen Buyst en Parent tegemoet aan de oproep voor een rookvrije generatie van de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving waar onder andere Kom Op Tegen Kanker en Stichting Tegen Kanker deel van uitmaken.

In België doodt tabak 14.000 mensen per jaar, of bijna 40 mensen per dag. Het doel is ervoor te zorgen dat de jongere generatie niet langer geleidelijk wordt blootgesteld aan tabak in de openbare ruimte. Als onderdeel van deze nieuwe preventiestrategie hebben veel gemeenten rookvrije speelplaatsen gecreëerd. Alle voetbalstadions van de Pro League zullen vanaf het seizoen 2021-2022 ook rookvrij zijn.

"Als overheidsbedrijf dat dagelijks 900.000 pendelaars vervoert, is het niet meer dan logisch dat ook de NMBS het goede voorbeeld geeft", besluit Kim Buyst.