Ecolo-Groen wil actieplan tegen seksuele agressie en intimidatie op het openbaar vervoer

28 Januari 2022

Ecolo-Groen wil actieplan tegen seksuele agressie en intimidatie op het openbaar vervoer

Eén op drie vrouwen noemt angst voor ongewenst gedrag van andere passagiers een reden om het openbaar vervoer te mijden, dat bleek uit gegevens van de FOD mobiliteit. In 2019 waren er meer dan 400 meldingen betreffende seksueel geweld op het openbaar vervoer. "Maar ook dit is wellicht een onderschatting van het probleem. Algemeen wordt aangenomen dat bij seksueel geweld bijna 90% van de slachtoffers niet naar de politie stapt. Een enorm dark number. Dat cijfer doet schrikken en moet ons tot actie aanmanen. Daarom wil Ecolo-Groen een interfederaal actieplan tegen seksuele intimidatie en agressie op het openbaar vervoer", zegt kamerlid Kim Buyst.

De groenen willen o.a. een algemene bewustmakingscampagne, via veldbezoeken onveilige plaatsen in stations en aan boord van de trein detecteren om deze structureel aan te pakken en een mogelijkheid om discreet alarm te kunnen slaan in gevallen van seksuele intimidatie of agressie.

"Het ontbreekt reizigers en personeelsleden vandaag aan een middel om discreet alarm te kunnen slaan", aldus Kim Buyst. "Bellen naar Securail doe je niet als de geweldpleger vlak naast je staat. Discreet een berichtje sturen of een knop in de app, die je in contact brengt met de veiligheidsdiensten en de treinbegeleider zijn nodig. Securail kan dan snel ingrijpen om de dader te vatten, de treinbegeleider kan het slachtoffer helpen opvangen."

Ecolo-Groen vraagt ook expliciet aandacht voor het personeel in haar resolutie. "Treinbegeleiders, buschauffeurs en stationpersoneel zijn voor reizigers het eerste aanspreekpunt. Hun rol is cruciaal om slachtoffers van seksuele intimidatie of agressie op te vangen, en de drempel naar aangifte te verkleinen. De zichtbare aanwezigheid van personeel, doet het aantal incidenten bovendien dalen. Maar anderzijds zet het deze medewerkers ook in een kwetsbare positie. Zij staan in de frontlinie, en zijn dan ook vaak het eerste slachtoffer van intimidatie en agressie. Dat moet stoppen", aldus Buyst. Ecolo-Groen wil in de basis- en voortgezette opleiding van het NMBS-personeel, uitdrukkelijk een module over seksuele intimidatie en agressie opnemen en op lijnen die als risicolijn gekend staan de aanwezigheid van het personeel verhogen.

De groenen rijken de hand naar alle overheden in dit land met deze resolutie. "Seksuele intimidatie op het openbaar vervoer komt niet alleen voor op de trein", zegt Buyst. "Wij willen dat alle openbaarvervoermaatschappijen samenwerken om dit probleem aan te pakken. Daarom vragen wij een interfederaal actieplan, opgesteld samen met de regionale overheden en openbare vervoersbedrijven."

"Openbaar vervoer moet een plek zijn waar je op je gemak kan zijn. Waar je onbezorgd kan wegdromen, nog even werken, een boek of krant lezen", besluit Buyst. "Niemand zou zich onveilig mogen voelen, niet de passagiers en ook niet het personeel."