Uitstoot broeikasgassen 3M slecht aangegeven - Vlaanderen creatief met de boekhouding

13 Juli 2021

Uitstoot broeikasgassen 3M slecht aangegeven - Vlaanderen creatief met de boekhouding

Volgens inventarisrapporten, die vandaag door federaal minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, Zakia Khattabi werden toegelicht blijkt dat Vlaanderen de broeikasgasemissies van 3M opwaarts heeft herzien. Volgens de rapporten had 3M de uitstoot van haar broeikasgassen tot 10 keer lager aangegeven dan de reële uitstoot. Al in de inventarisrapporten uit 2015 en 2016 kan worden gelezen dat de Vlaamse overheid reeds in 2014 tot de vaststelling kwam dat de F-gasemissies van 3M mogelijk onderschat werden. De rapporten in de daaropvolgende jaren tot 2019 herhalen deze boodschap. Pas in het inventarisrapport 2020 wordt aangegeven dat dit vermoeden door metingen is bevestigd. Plots worden de emissies voor 2017 tien keer hoger ingeschat. De Vlaamse overheid voert een herberekening door. "We vinden het niet te verantwoorden dat een dergelijk grote vervuiling door 3M pas laattijdig is gerapporteerd", zegt federaal parlementslid voor Groen Kim Buyst. "De correcte rapportage is een verantwoordelijkheid van, in dit geval, de Vlaamse overheid, aangezien deze uitstoot onder non-ETS valt. Europees mag dat dus blijkbaar, maar we moeten hier niet flauw over doen, dergelijke achterpoorten in het systeem hollen klimaatdoelstellingen uit. En net dat zal de klimaatzaak niet vooruit helpen." Federaal parlementslid Kim Buyst vraagt om de rapporten over te maken aan de leden van de commissie Klimaat en Energie. "De herberekening valt wel zeer uitzonderlijk net in het jaar waarin de emissieruimte voor de volgende periode 2021-2030 wordt berekend", zegt Vlaams parlementslid voor Groen Mieke Schauvliege en lid van de onderzoekscommissie. "De plots hoger gerapporteerde emissies van 3M zorgen ervoor dat Vlaanderen 6,5 tot 6,8 miljoen ton CO2 meer mag uitstoten dan wanneer de aanpassingen niet waren doorgevoerd." Opmerkelijk genoeg geldt niet hetzelfde voor de afrekening van de broeikasgasemissies voor de periode 2013-2017. Omdat die gebeurde op basis van de rapportering van het jaar 2019, gelden daar nog de oude, veel lagere gerapporteerde emissiecijfers van 3M. Dat maakte dat voor ongeveer 5 miljoen ton broeikasgasemissies die 3M uitstootte in de periode 2013-2017 er door het Vlaamse gewest geen emissierechten moeten ingeleverd worden. Enerzijds vlogen er 5 miljoen ton broeikasgasemissies de lucht in waarvoor geen emissierechten worden ingeleverd, anderzijds maakt de rapportering ervan in een bepaald jaar hogere vervuiling in de volgende periode mogelijk. "Men kan wel stellen dat Vlaanderen creatief is omgegaan met haar broeikasgassenboekhouding", besluiten Kim Buyst en Mieke Schauvliege. "Samen spreken we over 11 miljoen ton CO2 of de uitstoot van ongeveer het hele Belgische wagenpark op 1 jaar."