Groen wil meer ambitie bij Europese zorgplicht voor bedrijven

23 Februari 2022

Groen wil meer ambitie bij Europese zorgplicht voor bedrijven

Na ruim een jaar vertraging presenteert de Europese Commissie vandaag een wetsvoorstel dat bedrijven meer aansprakelijk maakt voor milieuvervuiling en mensenrechtenschendingen in hun productieketens. Europees Parlementslid voor Groen Sara Matthieu is blij dat er eindelijk een wetsvoorstel op tafel ligt, maar wil dat het Europees Parlement en EU-landen de plannen nog flink aanscherpen: "In het voorstel van de Commissie komt maar 1% van de bedrijven in aanmerking, enkel de grootste bedrijven dus. Wij willen dat veel meer bedrijven sneller hun verantwoordelijkheid moeten opnemen."

Matthieu: “De EU moet deze kans grijpen om bedrijven verantwoordelijk te stellen voor de hele productieketen, waarbij respect voor mens en milieu centraal staan. Dit voorstel gaan we aanscherpen in het Europees Parlement.”

Matthieu is positief over de plannen om directies direct aansprakelijk te maken voor mensenrechtenschendingen en milieuschade in hun ketens. Maar het oorspronkelijke plan om duurzaamheid sterk te verankeren in het bestuur van bedrijven is sterk afgezwakt. Het wetsvoorstel stelt dat directies ‘rekening moeten houden met’ mensenrechten, werkomstandigheden, milieu en klimaat.

Sara Matthieu vreest dat dit zonder concrete uitwerking te vaag blijft om voor echte impact te zorgen. Matthieu: 'Ik wil dat er preciezer wordt gedefinieerd waar klimaatplannen van bedrijven aan moeten voldoen om ervoor te zorgen dat vage klimaatbeloftes en hard gemaakt worden. Bedrijven moeten ook duidelijk kunnen aantonen dat ze arbeidsregels respecteren. Tot slot wil ik duidelijke regels die de beloning van directies koppelen aan meetbare duurzaamheidsprestaties van bedrijven."

Volgens Matthieu is het nu aan de lidstaten om daad bij woord te voeren: "Het is cruciaal dat de lidstaten zich inspannen om deze Europese wet aan te scherpen zodat bedrijven verschrikkingen als moderne slavernij, kinderarbeid, natuur- en klimaatverwoesting niet langer faciliteren."