Groen wil ambitieuze klimaatwetgeving, geen middelmatige aankondigingen

01 Oktober 2022

Groen wil ambitieuze klimaatwetgeving, geen middelmatige aankondigingen

'Het klimaatadaptatieplan waar minister Demir mee uitpakt is lang niet ambitieus genoeg om ons weerbaar te maken tegen de klimaatcrisis.'

'Het klimaatadaptatieplan waar minister Demir mee uitpakt is lang niet ambitieus genoeg om ons weerbaar te maken tegen de klimaatcrisis', hekelt Groen-parlementslid Mieke Schauvliege. Wie wil draineren in een straal van 500 meter rond natuurgebieden moet daar in de toekomst een vergunning voor aanvragen. Dat is een eerste stap vooruit, maar de minister zou intussen grote sprongen moeten maken, beklemtoont Schauvliege. 'Wie wil draineren zou dat nérgens zomaar mogen. Een vergunning zou overal een vereiste moeten zijn', benadrukt Schauvliege. 'De droogte van afgelopen zomer drukte ons met de neus op de feiten hoe kwetsbaar heel Vlaanderen is. Maatregelen zouden dus ook heel Vlaanderen moeten omvatten.'

Het Groen-parlementslid vindt dat er overal strenge, objectieve voorwaarden gekoppeld moeten worden aan de momenten waarop er gedraineerd kan worden, niet alleen in de omgeving van natuurgebieden. Buiten de natuurgebieden, koppelt minister Demir daar geen voorwaarden aan, ze wil dat alleen 'stimuleren'. Bovendien zouden vergunningen beperkt moeten zijn in tijd, zodat er op gezette tijden geëvalueerd wordt of de omgeving de drainage nog aankan. Vandaag zijn vergunningen eeuwigdurend.

Schauvliege merkt bovendien op dat het plan van de minister zuiver aankondigingen zijn. De minister rept niet over de nodige wetgevende initiatieven om de doelstellingen af te dwingen. 'Aankondigen kan de minister goed. Het zou fijn zijn als ze met hetzelfde enthousiasme ook wetgeving uitwerkt zodat haar aankondigingen iets opleveren', klinkt het scherp bij Schauvliege. 'Zonder wetgeving is het plan van de minister niet meer dan een holle marketingcampagne.'

Ontharding
Over onthardingsmaatregelen rept minister Demir niet. Nochtans moet de regering Jambon 8000 hectare ontharden tegen 2050. Die doelstelling kan de regering Jambon snel bereiken als ze de ongebruikte wegen in Vlaanderen zou ontharden. 'In Vlaanderen is er 20.000 kilometer aan ongebruikte wegen, goed voor ongeveer 10.000 hectare verharding. Als de regering Jambon die uitbreekt haalt ze vlot de aanbevolen hoeveelheid van 8000 hectare en zelfs meer', klinkt het bij Schauvliege. 'Waarom werkt de regering Jambon daar geen concreet actieplan voor uit? Onbegrijpelijk.'

Massaal inzetten op ontharden is één van de oplossingssporen waar de regering Jambon volgens Schauvliege op moet inzetten. Samen met zeven andere oplossingspakketten maakt het deel uit van een uitgebreid droogteplan dat Schauvliege op tafel legt in het parlement. 'De situatie is vandaag, ook na de regen de voorbije weken, nog steeds precair. Om ons beter te beschermen, moet de regering Jambon werk maken van doortastende maatregelen met impact op lange termijn in plaats van halfslachtige maatregelen te nemen. Waar wacht ze op?'