Groen: 'Vlaamse regering is verantwoordelijk voor sociaal drama bij VRT'

21 April 2022

Groen: 'Vlaamse regering is verantwoordelijk voor sociaal drama bij VRT'

'De belofte van minister Dalle eind 2019 dat er geen ontslagen zouden vallen bij de VRT blijken niet alleen holle woorden geweest te zijn, hij zorgt hiermee eigenhandig voor een sociaal drama bij de openbare omroep.' (Elisabeth Meuleman)

De Vlaamse regering zet haar besparingsdrift bij de VRT verder. Al sinds de vorige beheersovereenkomst werd duidelijk dat de VRT steeds meer en beter moet doen, maar er steeds minder middelen voor krijgt. Vandaag breekt minister Dalle bovendien zijn belofte van eind 2019 dat er zeker geen ontslagen zouden vallen. 'Meer dan 100 naakte ontslagen en nog eens 50 mensen die afvloeien en niet vervangen worden: de belofte van minister Dalle eind 2019 dat er geen ontslagen zouden vallen bij de VRT blijken niet alleen holle woorden geweest te zijn, hij zorgt hiermee eigenhandig voor een sociaal drama bij de openbare omroep,' reageert Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman, die ook voorzitter is van de commissie Media in het Vlaams Parlement.

Een sterke openbare omroep vraagt om een sterke basis. Voldoende mensen en middelen om kwalitatief werk te kunnen leveren zijn daarvoor een voorwaarde. Deze nieuwe besparingsronde zal een grote impact hebben, vreest Meuleman. 'Naast de directe impact voor de bijna 200 mensen die hun job verliezen, is er een ook een grote impact voor mensen die hun job behouden: opnieuw zullen zij met minder mensen aan dezelfde hoge verwachtingen moeten blijven voldoen. Op deze manier perst de Vlaamse regering de medewerkers uit.'

Meuleman wijst erop dat net in tijden waarin fake news floreert een sterke openbare omroep noodzakelijk is om feitelijke en correcte info te kunnen bezorgen aan burgers. 'We hebben nood aan sterke, objectieve journalistiek waarop je kan vertrouwen. Zeker in tijden waarin fake news actief gepusht wordt, zoals nu met de situatie in Oekraïne, moet je als burger kunnen vertrouwen op correcte berichtgeving. Met deze beslissing lijkt de Vlaamse regering aan te geven dat ze dat zelf niet zo belangrijk vindt. Onbegrijpelijk', besluit Meuleman.