Vlaamse meerderheidspartijen (N-VA, CD&V, Open VLD) weigeren zich uit te spreken over statiegeld

21 Juni 2022

Vlaamse meerderheidspartijen (N-VA, CD&V, Open VLD) weigeren zich uit te spreken over statiegeld

'Terwijl we weten dat statiegeld zwerfvuil met 40 procent kan verminderen, blijft de regering Jambon koppig weigeren om het groeiende zwerfvuilprobleem aan te pakken.' (Mieke Schauvliege)

Zonet weigerden de meerderheidspartijen om te stemmen over een voorstal van resolutie rond statiegeld, een initiatief van Groen-parlementslid Mieke Schauvliege. Ook CD&V, die op sociale media regelmatig campagne voert rond statiegeld, weigerde om nu te stemmen. De meerderheidspartijen wilden de stemming uitstellen en gaven als argument dat ze nieuw cijfermateriaal - dat in oktober verwacht wordt - willen afwachten, maar Schauvliege vindt dat holle woorden. 'Terwijl we weten dat statiegeld zwerfvuil met 40 procent kan verminderen, blijft de regering Jambon koppig weigeren om het groeiende zwerfvuilprobleem aan te pakken. Elk excuus wenden ze aan om geen actie te ondernemen. Beslissen om niet te beslissen, het is intussen het bedenkelijke handelsmerk van deze regering', hekelt Schauvliege.

Schauvliege benadrukt dat statiegeld werkt, dat tonen voorbeelden uit het buitenland aan. In Duitsland bijvoorbeeld bestaat slechts 0,03 procent van het zwerfvuil uit drankverpakkingen. Ook meer dan 200 van de 300 Vlaamse gemeentes zijn gewonnen voor statiegeld en sloten zich aan bij de Statiegeldalliantie. 'Statiegeld werkt, in tegenstelling tot de Vlaamse regering, die koppig blijft weigeren iets te doen aan het zwerfvuil in onze natuur. Meerderheidspartijen die op sociale media pleiten voor statiegeld of zeggen dat ze begaan zijn met het proper houden van de natuur, maar elk voorstel rond statiegeld blijven wegstemmen, voeren een platte marketingcampagne in plaats van beleid. Onze natuur, rivieren en zee en de Vlamingen verdienen beter dan dat', hekelt Schauvliege. Ze voegt toe: 'We hebben geen nood aan recentere cijfers, want we weten dat zwerfvuil een gigantisch probleem is. We hebben vooral nood aan moedig beleid, en dat blijft opnieuw uit.'

Hoewel de regering Jambon zichzelf de doelstelling oplegt om het zwerfvuil tegen eind 2022 terug te dringen met twintig procent ten opzichte van 2015 - een doelstelling die ze zelf al afzwakte omdat ze geen vooruitgang boekte - neemt de hoeveelheid zwerfvuil toe. Daarmee staat het beleid in Vlaanderen haaks op de ambitie die Europa zichzelf oplegt. Tegen 2025 wil Europa minstens 25 procent van de PET-flessen uit gerecycleerd materiaal, tegen 2029 minstens 90 procent van alle plastic flessen via een aparte stroom inzamelen met oog op betere recyclage en tegen 2030 minstens 55 procent van de kunststoffen recycleren. 'Europa wil sterker inzetten op recyclage. De invoering van statiegeld is een belangrijke hefboom om beter te recycleren. Maar in de plaats daarvan rolt de Vlaamse regering de loper uit voor grote vervuilers als Ineos die inzetten op nieuwe plastics en daarmee grootschalige doorbraak op vlak van recyclage verhinderen', besluit Schauvliege.