Welzijn

Kwetsbare mensen, kinderen, jongeren, ouderen, gezinnen en mensen met een ondersteuningsnood moeten nu al te vaak wachten-wachten-wachten tot ze een gepast antwoord krijgen op hun vraag. Zorgverleners en welzijnswerkers moeten alsmaar meer doen op minder tijd. Dat kan anders: wij investeren in jouw welzijn en werken de wachtlijsten weg. Want zorg op maat voor iedereen die dat nodig heeft is een politieke keuze.

De wachtlijsten zijn in belangrijke zorgsectoren de voorbije jaren steeds langer geworden. Dat is schandalig voor een welvarend land als België. We verhogen het budget voor de zorg, zodat niemand nog jaren aan z'n lot wordt overgelaten. Personen met een handicap hebben nú recht op de zorg die ze nodig hebben, niet binnen vier, vijf of tien jaar. Ook in de kinderopvang, jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg is er een nijpend plaatstekort. We creëren voldoende plaatsen in al deze zorgsectoren. Als er een vraag is, moet de nodige zorg of ondersteuning volgen, niet een wachtlijst. Zo kunnen we ook vermijden dat problemen escaleren of complexer worden.

Zorg- en welzijnswerk mag geen bandwerk zijn. Het lijkt er soms op dat er enkel nog wordt geregistreerd en checklists opgevolgd. Maar kwaliteitsvolle zorg bereik je vooral met voldoende zorg- en hulpverleners. We trekken de minimale personeelsnormen op, zodat de medewerkers weer meer tijd krijgen voor de mensen.

Zorg is er bovendien voor mensen, niet voor winsten. We herinvesteren opbrengsten maximaal in de zorg. Daarom kan je als organisatie in de zorgsector slechts een beperkt rendement uitkeren aan je aandeelhouders.

We maken werk van een volwaardige, solidaire Vlaamse zorgverzekering. De bijdragen die je jaarlijks betaalt, hangen af van je financiële draagkracht. We stemmen de uitkeringen af op de zorg die je nodig hebt: hoe zwaarder die is, hoe hoger je uitkering. We kennen rechten en tussenkomsten uit de ziekte- en zorgverzekering zo veel mogelijk automatisch toe.

Personen met een chronische zorg- en ondersteuningsnood, zoals personen met een handicap, geven we de regie van hun ondersteuning in eigen handen dankzij een persoonsgebonden budget. Je kan het op verschillende manieren gebruiken: voor zorg bij erkende zorgaanbieders, voor zorg in het informele circuit, voor een persoonlijke assistent of voor andere ondersteunende diensten. Het budget is hoog genoeg. We zien erop toe dat de procedure niet nodeloos complex is en de toekenning snel gebeurt. We hervormen het huidige PVF-systeem (Persoonsvolgende Financiering) voor personen met een handicap. We garanderen daarbij kwaliteitsvolle zorg en voldoende ondersteuning voor kwetsbare mensen voor wie eigen regie niet vanzelfsprekend is.

Steeds vaker wordt er naar de naasten gekeken om zorgtaken op te nemen. Mantelzorg is een waardevol principe. Zo kan de zorg plaatsvinden in een vertrouwde omgeving. Maar het mag geen gedwongen keuze worden, omdat mensen 'hun plan maar moeten trekken'. We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers. Oppashulp, kortverblijf en gezinszorg geven mantelzorgers een pauze als het nodig is. We zorgen dat de overstap naar andere zorgvormen vlot verloopt wanneer dat nodig is. Bovendien bouw je als mantelzorger ook sociale rechten zoals pensioen op. We versterken het zorgverlof voor wie mantelzorg combineert met een job.

Daarnaast zetten we in op meer aangepaste woonvormen. Zo kunnen ouderen en personen met een beperking of zorgvraag in hun eigen omgeving en op maat wonen. We versterken buurthuizen en lokale dienstencentra, want zij maken zorg en ontmoeting laagdrempelig. We zorgen ervoor dat zorg en ondersteuning georganiseerd zijn op buurtniveau en zetten in op assistentieposten die 24 uur op 24 bereikbaar zijn voor ondersteuning bij het dagelijks leven.

Bij psychische problemen krijg je snelle toegang tot psychologische hulp. Je kan terecht bij een eerstelijnspsycholoog of bij je huisarts. Zij beslissen samen met jou welke zorg je nodig hebt: een kortdurend of een meer gespecialiseerd traject. Je kan ook sneller terecht in de gespecialiseerde ambulante geestelijke gezondheidszorg. We versterken daarvoor de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en de mobiele ploegen.

Petitie
64%
Lees de petitie ›

Maak menstruatieproducten gratis op school. Teken onze petitie

School missen omdat je geen tampon of maandverband kan kopen? Menstruatiearmoede is een ernstig probleem. Nochtans kunnen scholen menstruatieproducten gratis aanbieden. 

Teken vandaag nog onze petitie en oefen mee druk uit op de Vlaamse regering. Met hun akkoord kunnen we in alle scholen menstruatieproducten gratis aanbieden.

Blijf op de hoogte

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren