'Zwak klimaatakkoord is grote teleurstelling'

20 November 2022

'Zwak klimaatakkoord is grote teleurstelling'

De klimaatcrisis ligt op onze schouders, maar ook in onze handen. Als landen er niet in slagen om samen ambitieuze akkoorden te sluiten over het terugdringen van fossiele brandstoffen, zal het meer dan ooit belangrijk zijn dat individuele landen hun eigen klimaatambities opschroeven.

Op de valreep bereikten de onderhandelaars een akkoord op de COP 27 in Egypte. Groen-covoorzitster Nadia Naji noemt het mager akkoord een grote teleurstelling. 'Hoewel de onderhandelaars op het laatste nippertje een akkoord wisten te sluiten over schade en verlies en er dus meer internationale solidariteit komt bij rampen, draaide deze klimaattop uit op een grote teleurstelling wat betreft het bestrijden van de klimaatcrisis. De limiet van 1,5 graden opwarming is nog lang niet in zicht. Dat maakt mij uiterst bezorgd', klinkt het bij Naji.

'De klimaatcrisis ligt op onze schouders, maar ook in onze handen. Als landen er niet in slagen om samen ambitieuze akkoorden te sluiten over het terugdringen van fossiele brandstoffen, zal het meer dan ooit belangrijk zijn dat individuele landen hun eigen klimaatambities opschroeven. België, ook Vlaanderen, kan en moet moed tonen en daar mee een voortrekkersrol in opnemen', aldus Naji die opmerkt dat ook deze COP de Vlaamse regering weer met de voeten sleepte, onder meer wat betreft het fonds voor schade en verlies.

De voorbije twee weken waren de ogen van heel de wereld gericht op de COP 27. Maar blijkbaar was dat niet voldoende om een sterk klimaatakkoord te onderhandelen. Even leek het zelfs alsof er helemaal geen akkoord zou zijn. Op de valreep kwam er dan toch een akkoord over schade en verlies - waar de groenen zelf ook op aandrongen. Over het uitfaseren van fossiel is het akkoord te zwak, oordeelt Naji. 'Dat het akkoord van deze COP erg mager is, is een zware klap voor iedereen die rekende op een sterk akkoord', klinkt het bij Naji die zelf een aantal dagen op de COP aanwezig was en met heel wat mensen sprak die hun hoop voor een betere toekomst op de COP gevestigd hadden. 'Activisten, klimaatjongeren, mensen die hun energiefactuur door het dak zien gaan, boeren in ontwikkelingslanden en hier die hun oogsten zien uitdrogen of wegspoelen: iedereen wachtte op toekomstperspectief. Dat deze klimaattop er niet in slaagt dat perspectief te bieden door ambitieuze doelstellingen vast te leggen, is een gigantisch falen', aldus Naji.

De groene covoorzitster zegt erg bezorgd te zijn over de verdere toekomst. 'Het klimaatakkoord van de COP in Glasgow was al lauw, dit jaar is de situatie nog veel ernstiger. Wereldleiders en onderhandelaars tonen te weinig moed in het aanpakken van de grootste crisis van deze tijd. Als rijk land kunnen en moeten we het anders aanpakken. Ook al zijn er geen internationale, ambitieuze doelstellingen die er ons toe dwingen, het is aan al de regeringen in ons land om het voortouw te nemen en de klimaatambities op te schroeven. Toekijken, verder afwachten en niets doen, is geen optie.'