ACAA: Europa maakt verzet tegen illegaal nederzettingenbeleid Israël niet hard

29 Oktober 2012

'Met deze stemming ondermijnt het Europees Parlement zichzelf en de geloofwaardigheid van de EU als een kracht voor het goede in de wereld.'

Bart Staes en Eva Brems zijn teleurgesteld dat het Europees Parlement op dinsdag 23 oktober haar goedkeuring verleende aan aanknopen van bijkomende handelsrelaties tussen de EU en Israël. Nochtans breidt Israel haar illegaal nederzettingsbeleid in de Palestijnse Gebieden steeds verder uit. De EU-lidstaten zijn nochtans gebonden door de Conventie van Geneve om zelf het humanitair recht na te leven en ook Israël het humanitair recht te doen respecteren. Nu de EU een concrete hefboom in handen had, durft Europa haar invloed niet aan te wenden.

Een meerderheid van christendemocraten (EVP) en liberalen (ALDE) argumenteerde dat dit nieuwste akkoord, dat de handel in farmaceutische producten tussen de EU en Israël (ACAA) versoepelt, een puur technische kwestie was. Bart Staes, Europarlementslid voor Groen, is het daarmee grondig oneens.

"De verdieping van onze handelsrelaties met Israël is een politieke kwestie. De EU geeft hiermee de boodschap dat ze de toegenomen handel met Israël verkiest boven het welzijn van honderdduizenden Palestijnen die dagelijks worden onderworpen aan een blokkade van Gaza, illegale nederzettingen op hun grondgebied, een scheidingsmuur en gedwongen uitzettingen en vernielingen van hun eigendom."

Voor Groen staat het aanvaarden van het akkoord gelijk met het onderschrijven van de voortdurende schendingen van het internationaal humanitair recht en de mensenrechten die Israël toebrengt op de Palestijnse gebieden en haar inwoners. Groen verwijt de EU een gebrek aan consistentie in de toepassing van haar fundamentele waarden, en dat slechts enkele weken na de EU werd bekroond met de Nobelprijs voor de Vrede.

"Met deze stemming ondermijnt het Europees Parlement zichzelf en de geloofwaardigheid van de EU als een kracht voor het goede in de wereld" aldus Bart Staes, die tegen het akkoord gestemd heeft.

In het federale parlement promoot Eva Brems intussen een evenwichtiger en coherenter beleid van de EU naar Israël toe.

"Samen met Ecolo diende ik een resolutie in die onze regering vraagt om haar in bilaterale relaties met Israël en aan de Europese onderhandelingstafel het versterken van de betrekkingen met Israël afhankelijk te maken van de door Israël geboekte vooruitgang op het vlak van respect voor het internationaal humanitair recht en de mensenrechten. Ik roep mijn collega's in het parlement op om deze resolutie te steunen" zo besluit Eva Brems.

Raadpleeg hier de resolutie van Eva Brems in De Kamer