Versterking Belgisch differentiatiebeleid ten aanzien van Israël

16 November 2021

Het Israëlische beleid tegenover de Palestijnen schendt de mensenrechten en wakkert het conflict met de Palestijnen voortdurend aan. Dat ons land zich opwerpt als behoeder van het internationaal recht en consequent de lijn trekt tussen Israël en de bezette gebieden is een goede zaak en een kwestie van ethiek.

Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès heeft daarnet in de Kamer verdere stappen aangekondigd in het Belgische beleid tegenover Israël. Ons land zal strikter toezien op het onderscheid tussen de staat Israël en de illegale bezette gebieden, met name in haar verdragen en het handelsbeleid.

Fractieleider Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) reageert tevreden met de aankondiging van de minister: “Het Israëlische beleid tegenover de Palestijnen schendt de mensenrechten en wakkert het conflict met de Palestijnen voortdurend aan. Dat ons land zich opwerpt als behoeder van het internationaal recht en consequent de lijn trekt tussen Israël en de bezette gebieden is een goede zaak en een kwestie van ethiek."

Concreet kondigt Minister Wilmès aan erover te waken dat alle toekomstige verdragen met Israël niet van toepassing zijn op de illegale bezette gebieden. Bovendien preciseert ze dat alle bilaterale verdragen uit het verleden enkel van toepassing zijn op het grondgebied van de staat Israël en niet de Golanhoogte, de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Gazastrook.

De FOD Economie en de FOD Financiën zullen de controle op de geïmporteerde goederen uit Israël opvoeren en ook de bedrijven sensibiliseren, om erover te waken dat producten uit de bezette gebieden geen aanspraak kunnen maken op voordelige EU-handelstarieven. De minister stelt dat het in de praktijk zeer moeilijk blijft om de oorsprong van producten te bevestigen en te waken over de herkomst uit de illegaal bezette gebieden. Met gelijkgezinde landen zal België het gesprek met de Europese Commissie aangaan om dit efficiënter en effectiever te maken.

Wilmès verwijst ook naar een lopend Europees burgerinitiatief dat aan de Europese Commissie vraagt om te voorkomen dat de EU producten invoert afkomstig uit illegale nederzettingen. Als dat burgerinitiatief binnen het jaar 1 miljoen handtekeningen kan verzamelen uit minstens zeven Europese lidstaten, zal de Commissie een juridisch voorstel indienen.
Verder steunt België een update van de VN-database van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten waarin 112 bedrijven zijn opgenomen die actief zijn in nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden, zegt Wilmès.

“Dit zijn belangrijke stappen in de goede richting”, zegt Wouter De Vriendt. “Het regeerakkoord van de Vivaldi-regering schrijft verdere multilaterale en bilaterale stappen voor inzake het differentiatiebeleid ten aanzien van Israël. Finaal is een importverbod op invoer van producten uit de bezette gebieden nodig. Europa mag niet aarzelen om haar economische hefbomen te gebruiken voor de verdediging van de mensenrechten in het Midden-Oosten.”