België moet schadevergoeding eisen van Israël

24 Augustus 2017

België moet schadevergoeding eisen van Israël

'De zoveelste vernietiging van een Belgisch ontwikkelingsproject is wat ons betreft een diplomatiek incident. Een forse reactie is op zijn plaats.'

Op enkele dagen voor de start van het nieuwe schooljaar, heeft Israël een Palestijnse school vernietigd in Jubbet Al Dib, een dorp in de buurt van Betlehem en in zone C van de bezette Palestijnse gebieden. Eerder werden zonnepanelen in een naburig dorp in beslag genomen.

Zowel de school als de zonnepanelen werden mee gefinancierd met Belgisch ontwikkelingsgeld. “Hoe zal de Belgische regering reageren op deze provocatie en schending van het humanitair recht?”, vraagt Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen) zich af. “De zoveelste vernietiging van een Belgisch ontwikkelingsproject is wat ons betreft een diplomatiek incident. Een forse reactie is op zijn plaats. Indien Israël de schade niet vergoedt, moet België de Israëlische ambassadeur het land uitzetten en de diplomatieke relaties bevriezen.”

Het systematische beleid van Israël om Palestijnse infrastructuur in Zone C te vernielen is in strijd met de Conventie van Genève, zoals ministers Didier Reynders en Alexander De Croo in hun persbericht vandaag terecht opmerken. Het is hoopvol dat de regering de vernietiging niet alleen veroordeelt, maar ook aan Israël een schadevergoeding zal vragen. “Op 24 november 2016 werd een resolutie door de Kamer goedgekeurd, waarin op initiatief van Ecolo-Groen opgenomen werd om bilaterale schadevergoeding te vragen in het geval van een nieuwe vernietiging van een Belgisch ontwikkelingsproject. Tot voor kort trok de Belgische regering steeds de Europese paraplu open en wilde het geen initiatief nemen los van de andere Europese lidstaten. De Kamer wou daar verandering in zien. Dit is de eerste vernietiging sinds de goedkeuring van de resolutie. Gelet op de vraag van het parlement, kan de regering niet anders dan bilateraal en rechtstreeks een schadevergoeding te eisen”, zegt Wouter De Vriendt.

Eerder werden verschillende projecten die mee met Belgisch geld gefinancierd werden al door Israël vernietigd: een deel van het elektriciteitsnetwerk in Khirbat-Al-Tawil (29 september 2014), een speeltuin in Zaatara (12 april 2016), en een twintigtal infrastructuurprojecten van het West Bank Protection Consortium waaraan België voor 19% bijdraagt (sinds begin 2015). “Honderdduizenden euro’s Belgisch belastinggeld werden al door Israël vernietigd. De huidige regering is veel te laks geweest”, vindt Wouter De Vriendt. "De recente vernieling is een test case. Zullen Reynders en De Croo doen wat ze hebben beloofd: een bilaterale schadevergoeding eisen? De systematische schendingen van het internationaal recht door Israël louter in woorden ‘veroordelen’ werkt niet. Israël lacht ons uit. Het wordt tijd dat we hen duidelijk maken dat hun gedrag een kostprijs heeft.”