'Wie discrimineren mensenrecht vindt, hoort niet thuis in bestuur Mensenrechteninstituut'

01 Februari 2023

'Wie discrimineren mensenrecht vindt, hoort niet thuis in bestuur Mensenrechteninstituut'

'Als je normen en waarden fundamenteel verschillen van die van het instituut, dan hoor je daar niet thuis.'

Groen-parlementslid An Moerenhout is niet te spreken over de benoeming van Mathias Storme als bestuurslid van het nieuwe Vlaams Mensenrechteninstituut. Storme, die ook hoogleraar is, deed eerder al uitspraken die lijnrecht tegenover de visie van het instituut staan. 'Wie van mening is dat discrimineren "een mensenrecht" is, hoort niet thuis in het bestuur van een instituut dat als opdracht heeft mensen te beschermen tegen discriminatie', klinkt het bij Moerenhout. Storme zetelt bovendien in het bestuur van N-VA en kan daardoor ook niet onpartijdig zijn.

Moerenhout vindt het onbegrijpelijk dat de Vlaamse meerderheidspartijen - met steun van Vooruit - Storme als bestuurder willen benoemen. 'Als je normen en waarden fundamenteel verschillen van die van het instituut, dan hoor je daar niet thuis', klinkt het stellig bij Moerenhout.

Bovendien is Storme ook lid van het politiek bestuur van N-VA. Met zijn benoeming gaan de meerderheidspartijen in tegen hun eigen voornemen om het bestuur samen te stellen uit onafhankelijke en neutrale bestuurders. 'Zo schendt de Vlaamse meerderheid het decreet dat ze zelf een aantal maanden geleden heeft goedgekeurd.'

Ook de ambitie van Bart Somers, minister van Gelijke Kansen, om van het VMRI een instituut met A-status te maken, wordt met de keuze voor Storme getorpedeerd. 'Om een A-status te kunnen bereiken, moet het Instituut een onafhankelijke raad van bestuur kunnen voorstellen, wat het met de keuze voor Storme niet kan. Met deze aanstelling mist het instituut, dat de uitstap uit Unia moet doen vergeten, meteen haar kans op een goeie start', besluit Moerenhout.

Volg onze strijd voor gelijke kansen