Betere bescherming voor historische liften dankzij resolutie

05 Mei 2021

Betere bescherming voor historische liften dankzij resolutie

“De erfgoedwaarde van de liften bewaren en ze toch veilig houden, dat kan perfect samen voor Groen en Ecolo.”

Het voorstel van resolutie van Ecolo-Groen om liften met een historische waarde te beschermen is unaniem goedgekeurd in de commissie Economie. Vandaag moeten de liften een risicoanalyse ondergaan die niet is afgestemd op hun techniciteit en historische waarde. De liften verliezen door aanpassingen maar al te vaak hun erfgoedwaarde of worden weggehaald. Dit is een doorn in het oog van elke liefhebber van architecten zoals Victor Horta en hun meesterwerken.

Tijdens de tweede helft van de 19e eeuw en tot de Tweede Wereldoorlog kende België een groots verleden in de staalindustrie. Er werden veel prachtige liften ontworpen op maat van de gebouwen waarin ze werden geplaatst, in onder andere art nouveaux-stijl. Veel van die liften zijn beschermd. Ten gevolge van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften werden al veel van die liften heel grondig verbouwd of vervangen door nieuwe liften. Veel inkomhallen werden hierdoor fel ontsierd.

Om de veiligheid te garanderen, moeten de liften aan een aantal technische eisen voldoen. Voor de controle van die eisen wordt een “standaardmethode” gebruikt. Die methode is moeilijk toepasbaar op oude liften met een (gedeeltelijk) open schacht zonder dat hun erfgoedwaarde verloren gaat. Er kunnen geen alternatieve oplossingen mee worden uitgewerkt, terwijl dat wel mogelijk is met de “Kinney-methode”.

Deze resolutie heeft als doel het gebruik van de Kinneymethode te faciliteren en te stimuleren. Er is ook een uitstel van de conformiteitsdeadline.” Kamerlid Stefaan Van Hecke: “De erfgoedwaarde van de liften bewaren en ze toch veilig houden, dat kan perfect samen voor Groen en Ecolo”. En het parlement is hen daarin gevolgd!

Deze resolutie heeft dus geen impact op de veiligheid van de liften. De afgelopen decennia hebben er zich geen ernstige ongevallen voorgedaan en hebben de liften hun duurzaam en veilig karakter bewezen.